ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491
The Journal of the Child ocuk Dergisi - J Child: 19 (3)
Cilt: 19  Say: 3 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
indekiler
Contents

Sayfalar II - V

3.
Yazarlara Bilgi
Author Information

Sayfalar VI - VII

DERLEME
4.
Fosfat Metabolizmas
Phosphate Metabolism
Hasan nal
doi: 10.5222/j.child.2019.43650  Sayfalar 105 - 115

5.
Grup B Meningokok Enfeksiyonlar ve Alama
Group B Meningococcal Infections and Vaccination
zge Kaba, Ayper Somer
doi: 10.5222/j.child.2019.06926  Sayfalar 116 - 123

ARATIRMA
6.
ocukluk a Hodgkin Lenfoma Nedeniyle Tedavi Gren Hastalarda Tiroid Fonsiyonlarnn Deerlendirilmesi
Evaluation of Thyroid Functions in Patients Treated Pediatric Hodgkin Lymphoma
Mehmet Eltan, Ferhan Akc, Gnl Aydoan, Zafer alcolu, Ali Er, Hasan nal, Aya riba, Mehmet Emin Darendeliler, Deniz Tucu
doi: 10.5222/j.child.2019.45822  Sayfalar 124 - 131

7.
Yuva ocuklarnda Bakl Destekleyici lalarn Solunum Yolu Enfeksiyonlarn nlemedeki Etkinlii
Evrim enkal, Sadk Toprak, yk zbr Akan, Canan Abdullah Gl, Ferit Duranku, Cokun Saf, Emin nvar
doi: 10.5222/j.child.2019.76993  Sayfalar 132 - 137

8.
ocukluk a Zehirlenmelerinin Geriye Dnk Deerlendirilmesi ve Maliyet Analizi
Retrospectve Evaluaton of Chldhood Posonng and Cost Analyss
Kadir Ulu, Canan Hasbal Akku, erife Ece Ulu, lyas Tolga Erkum, Sinem Oral Cebeci
doi: 10.5222/j.child.2019.94809  Sayfalar 138 - 147

9.
Sal Gelitiren Hastanede Preterm Yenidoan Sal: Doum Sonras Eitimin ocuk Bakmna Etkisi
Health of Preterm Newborns at the Health Promoting Hospital: The Effect of Postpartum Education on Child Care.
Zeynep etin amkran, Serpil Uur Baysal
doi: 10.5222/j.child.2019.20082  Sayfalar 148 - 157

OLGU SUNUMU
10.
Otizmde Ebeveyn Aracl Youn Mdahale Yntemi Nroplay: Bir Olgu Sunumu
Neuroplay A New Parent Mediated Intensive Intervention Method for Autism
Bar Ekici, Mdriye Yldz Bak, Elif Nur Grkan, yk Su Unay, Burak Tatl
doi: 10.5222/j.child.2019.05902  Sayfalar 158 - 162

11.
Kromozom 22q11.2 Delesyum Sendromunun Nadir Bir Bulgusu: Multlkistik Displastik Bbrek
A Rare Fndng of Chromosome 22q11.2 Deleton Syndrome: Multcystc Dysplastk Kdney
Fuat Burul, Fahrettin Duymus
doi: 10.5222/j.child.2019.76768  Sayfalar 163 - 166

12.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar 5000 - E1
Makale zeti | Tam Metin PDF

13.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfalar E2 - E3
Makale zeti | Tam Metin PDF

Hzl Arama
LookUs & Online Makale