ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Yazm Rehberi

Yazm Rehberi

ocuk Dergisi stanbul niversitesi, stanbul Tp Fakltesi ocuk Sal ve Hastalklar Anabilim Dal’nn bilimsel yayn organdr ve ylda 3 kez yaynlanr.

ocuk Dergisi’nde pediatri alannda, zellikle genel pediatri uygulamalarnda hekime bilimsel katk salayacak:
zgn klinik aratrmalar,
Deneysel ve laboratuvar almalar,
Vaka sunumlar ve Editre mektup
Pediatri ile ilgili alanlardaki tbbi gelimeleri ieren Derleme yazlar yaynlanr.

Derginin yaz dili Trke’dir. Yabanc lkelerden gnderilen yazlar yayn kurulunun karar ile ngilizce olarak yaynlanabilir.

Derleme yazlar derginin yayn kurulu tarafndan uygun grlen yazarlara teklif edilerek hazrlanr.

Bir almann yaynlanmas iin Yayn Kurulu tarafndan gerek yaz dzeni, gerek kapsam bakmndan uygun grlmesi ve daha nce ulusal veya uluslararas baka bir dergide, ayrca internet ortamnda yaynlanmam olmas gereklidir. Bu durumun, gnderilen yaznn nne eklenen, tm yazarlarn ayr ayr imzalarn ieren ayr bir sayfada belirtilmesi gerekir. Daha nce kongrelerde sunulmu almalar, bu durum belirtilmek kouluyla kabul edilir.

Yayn Kurulu, makaleleri, deerlendirmek zere setii danmann (hakem) gr alndktan sonra yaynlayp yaynlamamaya karar verir. Gnderilen yazlarn dergide yaynlanabilmesi iin “Hakem Kurulu”nun onayndan gemesi gereklidir. Ancak yayn iin son karar yayn kurulunundur. Yaynlanmak zere gnderdikleri yazlar gecikme veya baka bir nedenle dergiden ekmek isteyenlerin bir yaz ile bavurmalar gerekir. Makale yaynlanmak zere ocuk Dergisi’ne gnderildikten sonra yazarlardan hibiri, tm yazarlarn yazl izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrca yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sras deitirilemez.

Dergide kan yazlarn elektronik yayn dahil tm hakk dergiye aittir. Yazlar iin yazarlara telif hakk denmez. Yaynlanan gr ve dnceler yazarlarna aittir ve ocuk Dergisi’ni balamaz. Klinik aratrmalar iin resmi gazetenin 29.01.1993 tarih ve 21480 sayl nshasnda yaynlanan ynetmelie uygun bir ekilde Etik Kurul onay alnmaldr. Yayn Kurulu bilimsel olarak yeterli grlen bir yaznn yaynlanmasn etik nedenlerden dolay reddedebilir. ocuklarla ilgili almalarda belirlenmi kesin etik standartlar olmadndan yazarlar Arch Dis Child 1967; 42:109, Arch Dis Child 1973; 48:751-2, Arch Dis Child 1978; 54:44l-2’de bildirilen politikay, almalarn hukuki yn iin de Arch Dis Child 1978; 53:443-6 ve Lancet 1977; 2:754-S’de yaynlanan kriterleri benimsenmelidir. Yazm koullar iin JAMA 1997; 277:927-34 ve 1988; 279:510’da yaynlanan “Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals” bal altnda yaynlanan kurallar kabul edilmitir.

ocuk Dergisi, 1975 Helsinki Deklarasyonu’nun 2000 ylnda revize edilen nsan Deneyleri Komitesi’nin etik standartlarna uymay ilke edinmi bir dergidir. Yaynlanmak zere gnderilen klinik deneylere katlan salkl bireyler ve hastalarla ilgili olarak, belirtilen komitenin etik standartlarna uyulduunun mutlaka belirtilmesi ve deneyin trne gre gerekli olan yerel veya ulusal etik komitelerden alnan onay yazlarnn yaz ile birlikte gnderilmesi ve ayrca deneye katlan kii ve hastalardan ve hastalar eer temyiz kudretine sahip deilse hastalarn vasilerinden yazl “bilgilendirilmi onam” alndn belirten bir yaz ve tm yazarlar tarafndan imzalanm bir belgenin editre gnderilmesi gerekir. Vaka sunumlarnda da hastann kimliinin ortaya kp, kmamasna baklmakszn hastalardan vasilerinden “bilgilendirilmi onam” alnmaldr.
Bu tip almalarn varlnda yazarlar, makalenin YNTEM(LER) blmnde bu ilkelere uygun olarak almay yaptklarn, kurumlarnn etik kurullarndan ve almaya katlm kiilerden “bilgilendirilmi onam” aldklarn belirtmek zorundadrlar.
almada “deney hayvan” kullanlm ise yazarlar, makalenin YNTEM(LER) blmnde “Guide for the care and use of laboratory animals” (www.nap.edu/cata.logi5.140.html) ilkeleri dorultusunda, almalarnda hayvan haklarn koruduklarn ve kurumlarnn etik kurullarndan onay aldklarn belirtmek zorundadrlar. Hayvan deneyleri rapor edilirken yazarlar laboratuvar hayvanlarnn bakm ve kullanm ile ilgili kurumsal ve ulusal rehberlere uyup uymadklarn yazl olarak bildirmek zorundadrlar.
Editr ve yaync, reklam amac ile dergide yaynlanan ticari rnlerin zellikleri ve aklamalar konusunda hibir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Eer makalede dorudan veya dolayl ticari balant veya alma iin maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kaynaklar sayfasndan nce, kullanlan ticari rn, ila, ila firmas vb. ile ticari hibir ilikisinin olmadn veya varsa nasl bir ilikisinin olduunu (danman, dier anlamalar) bildirmek zorundadr.

Hastalar ve almaya Katlanlarn Gizlilik ve Mahremiyeti
Hastalardan izin alnmadan mahremiyet bozulamaz. Hastalarn ismi, isimlerinin ba harfleri ya da hastane numaralar gibi tanmlayc bilgiler, fotoraflar ve soy aac bilgileri vb., bilimsel amalar asndan ok gerekli olmadka ve hasta (ya da anne-baba, ya da vasi) yazl aydnlatlm onam vermedike baslmazlar. zellikle vaka bildirimlerinde, ok gerekli olmadka hasta ile ilgili tanmlayc ayrntlar karlmaldr. rnein, fotoraflarda gz blgesinin maskelenmesi kimliin gizlenmesi iin yeterli deildir. ehre korunarak ok gerekli ise odaklanm fotoraf gnderilmelidir. Eer veriler kimliin gizlenmesi iin deitirildiyse yazarlar bu deiikliklerin bilimsel anlam etkilemedii konusunda gvence vermelidirler. Bilgilendirilmi onam alnd da makalede belirtilmelidir.

YAZININ DZEN

1. Yazm Kurallar
a)Dergi Trke veya ngilizce makalelerden oluur. Yazlar Trke veya ngilizce olarak hazrlanmaldr. Teknik terimler Trke, Latince, ngilizce veya Trk Tp Terminolojisine yerlemi terimlerle yazlmal, dilimize yerlemi terimler imla kurallarmza gre hazrlanmal ve Trk Dil Kurumu’nun yaynlad “Yeni mla Klavuzu” ve Trke szlk esas alnmaldr.

b)Yazlarwww.journalagent.com/cocuksitesine on-line olarak gnde-rilmelidir. “Times New Roman” fontu ve 11 punto ile iki aralk olarak yazlmal, tablolar ayn programn tablo format ile hazrlanmal; her sayfann iki yannda, altnda ve stnde 2,5 cm boluk braklmaldr.

2. Yazlarn Blmleri
a. Aadaki blmler hazrlanan word dosyasnn iinde bulunmamal, sadece on-line sisteme yklenmelidir:

1)Yaznn Trke ngilizce olarak tam balklar: Baln btn harfleri byk harf karakterinde olmaldr. Balk olabildiince ksa ve arpc olmaldr.

2)Yaznn kategorisi: Orijinal deneysel aratrma, orijinal klinik aratrma, derleme, vaka sunusu, ksa rapor, editre mektup

3)Aratrmann yapld kurum veya hastane.

4)Yaznn yaynlanm halinde ilk sayfadan sonraki sayfalarda kullanlmak zere Trke “ksaltlm bal”.

5)Yazarlarn almann yapld tarihlerde alt kurumlar (TF, CTF, ABD gibi ksaltmalar yaplmamaldr)

6)Yaz daha nce bilimsel bir toplantda sunulmusa toplantnn resmi ad, tarihi ve yeri. (Pediatri Gnleri’nde sunulan aratrmalara deerlendirilmek zere gnderildiinde ncelik tannacaktr.)

7)letiim kurulmas istenen yazarn ad, soyad, posta iletiim adresi (posta kodu da dahil, telefon, faks ve zellikle e-posta adresi) Balk sayfas dndaki makale blmlerinde yazarlarn kimliinin belirlenmesinde yardmc olabilecek bilgilerin verilmesinden kanlmaldr.

8)Eer yaz ngilizce olarak gnderiliyorsa ngilizce “ksaltlm balk” (“running title”). (Trke olarak gnderilen yazlarda ngilizce balk zorunludur, ancak ngilizce “ksaltlm balk” gerekli deildir.)

b. Trke zet
Trke zetler aratrma yazlarnda u dzene gre hazrlanmaldr: Ama, Yntem, Bulgular, Sonu.
Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve “Index Medicus’a” uygun olmal, “Medical Subjects Headings” (MeSH terimleri) listesine uygun szckler kullanmaya zen gsterilmelidir.

Vaka bildirilerinde ve ksa raporlarda ksa bir Trke zet yer almaldr.

Derlemelerde, amac ve en nemli noktalar belirten ksa bir Trke zet yer almaldr.

Trke zet en ok 250 kelime olmaldr.


c. ngilizce zet
ngilizce zetler aratrma yazlarnda u dzene gre hazrlanmaldr: Objective(s), Methods, Results, Conclusion.

Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve Index Medicus’a uygun olmal, “Medical Subjects Headings” (MeSH terimleri) listesine uygun ngilizce szckler kullanmaya zen gsterilmelidir.

Vaka bildirilerinde ve ksa raporlarda ngilizce zet yer almaldr. Vaka bildirilerindeki ngilizce zet vakann sunulma nedenini aklayc zellikte, ksa raporlarda ise almann yntemi ve ieren zellikte olmaldr.

n sonularn derlemelerde, amac ve en nemli noktalar belirten ksa bir ngilizce zet yer almaldr. ngilizce zet en ok 250 kelime olmaldr.

d. Metin
Yaznn metni Giri, Yntem(ler), Bulgular, Tartma, Kaynaklar eklinde devam eder. Her bir blm ayr bir sayfadan balamaldr. Yaz metni iinde mmknse Klinik/Anabilim Dal ad gememesine zen gsterilmelidir. Kaynaklar metin iinde gei srasna gre numaralandrlmal, numaralar parantez iinde olarak, cmle sonunda veya cmle iinde aratrc ismi varsa bu isimden hemen sonra yazlmaldr.

Gere ve yntem blmnde vakalar, lmler, sonu deerlendirme yntemleri, istatistiksel analiz gibi alt balklar bulunmas nerilir.

Derlemeler kendi iinde uygun alt blmlere ayrlabilir. Metin uzunluu genel olarak 20 sayfay gememelidir.

Ksa raporlar, (orijinal metod gelitirme, yeni bir giriim teknii, orijinal almalarn n sonular) 1000 kelimeyi gememek koulu ile tarih sras gzetmeksizin yaymlanr.

Metin iinde sadece standart ksaltmalar kullanlmaldr. Kullanlan ksaltmalar ilk kullanld zaman parantez iinde gsterilmelidir. Yazlarda “International System of Units” birimleri (SI) veya metrik sistem kullanlmaldr (http:// physics.nist.gov/cuulUnits/).

Varsa destekleyen kurum veya kurululara teekkr (“Teekkr” yaznn yaynlanmasna karar verilmesi halinde “Tartma ve sonu” blmnden sonra yer almak zere ilave edilecektir) belirtilmelidir.

Aratrmann maddi kayna, eer varsa aratrmaclarn destekleyen kurulula ilikisi olup olmad vurgulanmaldr.

e. statistik Yntemler
statistiksel yntem, orijinal veriye eriebilecek bir okuyucunun, rapor edilen sonular onaylayabilecei bir ayrntda belirtilmelidir. Mmknse, bulgular niceliksel hale getirilmeli ve hata lmleri (gvenlik aralklar gibi) sunulmaldr. alma deseni ve istatistiksel ynteme dair kaynaklar, sayfalar belirtilerek mmkn olduu srece standart kaynaklar olmaldr. statistiksel terimler, ksaltmalar ve sembollerin ou tanmlanmaldr. Kullanlan bilgisayar program belirtilmelidir.

f. Tablolar
Tablolar bilgileri etkin bir ekilde gsterir ve ayrca bilginin istenen tm ayrnt seviyelerinde verilmesini salar. Bilgileri metin yerine tablolarda vermek genelde metnin uzunluunu ksaltr.

Her tablo ayr bir sayfaya ift aralkl olarak baslmaldr. Tablolar metindeki sralarna gre numaralayp, her birine ksa bir balk verilmelidir. MS Word 2000 ve st srmlerde otomatik tablo seeneinde tablo klasik 1’ ya da tablo basit 1’ seeneklerine gre tablolar hazrlanmaldr. Balk satr ve tablo alt st satrlar dnda tablonun iinde baka dikey ve yatay izgiler kullanlmadr. Her stuna bir balk verilmelidir. Yazarlar aklamalar balkta deil, dipnotlarda yapmaldr. Dipnotlarda standart olmayan tm ksaltmalar aklanmaldr.

Varyasyonun standart sapma ya da standart hata gibi istatistiksel lmleri belirtilmelidir. Metin iinde her tabloya atfta bulunulduuna emin olunmaldr. Eer yaynlanm ya da yaynlanmam herhangi baka bir kaynaktan veri kullanlyorsa izin alnmal ve yayn sahipleri tam olarak bilgilendirilmelidir.

g. ekiller, Grafikler, Resimler
Profesyonel olarak hazrlanmal ve bask kalitesinde .jpg formatnda word dkmanndan ayr bir dosya olarak on-line sisteme yklenmelidir.

ekiller, grafikler ve resimler mmkn olduunca tek balarna anlalabilir olmaldr. Numara ve tantc balk altta belirtilmelidir. ekil ve resimlerin toplam says aratrma yazlar iin 5, vaka sunumlar ve ksa raporlar iin 2, editre mektup iin 1’den fazla olmamaldr. Fotomikrografik patoloji preparatlar i lekler iermelidir. Semboller, oklar ya da harfler fonla kontrast oluturmaldr. Eer insan fotoraflar kullanlacaksa, ya bu kiiler fotoraftan tannmamaldr ya da yazl izin alnmaldr.

Renkli resimler editr gerekli grdnde ya da sadece yazar ek masraf karlarsa baslr.

h. lm Birimleri
Uzunluk, arlk ve hacim birimleri metrik (metre, kilogram, litre) sistemde ve bunlarn onlu katlar eklinde rapor edilmelidir. Scaklklar Celsius derecesi, kan basnc milimetre cva cinsinden olmaldr. lm birimlerinde hem metrik sistem hem de Uluslararas Birim Sistemleri (International System of Units, IS) kullanlmaldr.

i. Ksaltmalar ve Semboller
Sadece standart ksaltmalar kullanlr, standart olmayan ksaltmalar okuyucu iin zorluk yaratabilir. Balkta ve zet blmnde ksaltmadan kanlmaldr. Standart bir lm birimi olmadka ksaltmalarn uzun hali ilk kullanllarnda ak, ksaltlm hali parantez iinde verilmelidir.

3.Vaka Sunumlar
Yedi sayfay gememeli ve en fazla 5 yazardan olumaldr. Blmleri aadaki gibi sralanmaldr:
- Trke zet ve ngilizce bal ile birlikte ngilizce zet, l00’er kelimeyi gememelidir.
- Anahtar kelimeler; Trke ve ngilizce olmak zere en az 3 adet olmaldr.
- Ana metin, giri, vaka/vakalar, tartma blmlerinden olumaldr.

4.Derleme yazlar
Sayfa says 15 sayfay gememeli, blmleri aadaki gibi olmaldr:
- Trke zet ve ngilizce bal ile birlikte ngilizce zet, l00’er kelimeyi gememelidir.
- Anahtar kelimeler- Trke ve ngilizce olmak zere en az 3 adet olmaldr.

5.Tablolar
Metinde gei srasna gre numaralandrlmal, numara ve tantc balk tablonun stnde belirtilmelidir. Tablolarn toplam says aratrma yazlar iin 5, vaka sunumlar ve ksa raporlar iin 2, editre mektup iin 1’den fazla olmamaldr.

6. Editre Mektup
Editre mektuplar, en fazla 1000 kelime, tablosuz ve ekilsiz olmal ve mektup, tm yazarlar tarafndan imzalanm olmaldr. ocuk Dergisi’nde yaynlanm olan bir yaz ile ilgili eletiri ya da deerlendirme niteliindeki mektuplar sz edilen yaznn yaynlanmasndan sonraki 12 hafta iinde alnm olmaldr.

7. Teekkr(ler)
Yaznn sonunda kaynaklardan nce teekkr(ler) blmne yer verilir. Bu blmde kiisel, teknik ve materyal yardm gibi nedenlerle yaplacak teekkr ifadeleri yer alr.

8.Kaynaklar
Konu ile dorudan ilikili olmaldr ve mmkn olduunca son yllarla snrl olmaldr. Metinde geen kaynaklar parantez iinde gsterilmelidir. Kaynaklar metindeki gei srasna gre numaralandrlmaldr. Dergi adlar “Index Medicus’a” uygun olarak ksaltlmaldr. Kaynaklarda yazarlarn hepsi yazlmal, yazar says altdan fazla ise sonras “ve ark.” veya “et al.” eklinde ksaltlmaldr.
Kullanlan kaynak says genel olarak aratrmalar ve derlemeler iin en fazla 40, vaka sunumu ve ksa raporlar iin 10, editre mektuplar iin 5 olmaldr. Yazarlar kaynaklarn doruluu asndan tm sorumluluu tarlar.

Makaleler iin:
Leibel RL, Rosenbaum M, Hirsch S. Changes in energy expenditure resulting from altered body weight.N Engl J Med1995;332:621-8.

Kitaplar iin:
Kuczmarski RJ, Ogden CL, Gramer-Strawn LM, et al. CDC growth charts: United States Advance data from vital and health statistics. Hyattsville:NIH Statistics, 2000.

Kitap blm iin:
Goadsby PJ. Pathophysiology of headache. In: Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, eds. Wolff’s headache and olther head pain. 7th ed. Oxford, England:Oxford University Press, 2001:57-72.

Elektronik yaynlardan makale rnei:
US. Positions on selected issues at the third negotiating session of the Framework Convention on Tobacco Control.(Accessed March 4, 2002, athttp:// www.house.gov/reform/index-accord.htm.

Tezden alnt iin:
Ahmadov A. stanbul’da yaayan salkl annelerin venz, yenidoanlarn gbek kordon kan ve mekomyumlarnda cva dzeyleri. Yaynlanmam Uzmanlk Tezi, stanbul niversitesi, stanbul Tp Fakltesi, ocuk Sal ve Hastalklar Anabilim Dal, stanbul: 2005.

Kongre bildirileri iin:
nvar E, Yldz , Kl A, Bodur S, Ouz F, Sdal M. ocuklarda viral nazofarenjitlerin etiyolojisi. 50. Milli Pediatri Kongresi zet Kitab, 8-12 Kasm 2006, Antalya, 2006: P53.

Yukarda sralanan koullar yerine getirilmemi alma kabul edilmez ve eksiklerin tamamlanmas iin yazarna iade edilir.

Yaynlanmak zere gnderilen makaleler iin kontrol listesi:
- mzal telif hakk devir formu (orjinali Logos Yaynclk’n mail adresine gnderilmelidir.)
- Etik kurul yazs
- “Times New Roman” fontu ve 11 punto ile iki aralk olarak yazlm metin
- zet en fazla 250 kelime
- Anahtar kelimeler en fazla 6 adet
- Grafik, tablo, resim ve ekillerin kurallara uygun sunulmas.
- Kaynaklarn kurallara uygun yazlmas
- Yaznn gnderilecei adres:http://www.journalagent.com/cocuk

Yayn Takibi:
Yayn Kurulu tarafndan kabul edilen yazlar son teslim tarihine gre sralanarak yaymlanr. Ksa raporlarda bu kural geerli deildir. ok nemli hastalara tan ve tedavide yararl olunacana inanlan makaleler erken ve hzl yaynlanabilir.

Basm ncesi son bask dzeltmeleri yazarlar tarafndan yaplr. Dzeltme varsa, en ge 24 saat ierisinde “Logos Yaynclk”a bilgi verilmelidir.
Yazarlara yazlarnn bir kopyasn saklamalar nerilir.

Yazma Adresi:
ocuk Dergisi Yayn Kurulu Sekreterlii
stanbul Tp Fakltesi, ocuk Sal ve Hastalklar Anabilim Dal
apa, 34390, stanbul
Tel:(0212) 414 20 00 / 31847
Faks:(0212) 531 05 29
e-posta:ist-mpd@superonline.com

Logos Yaynclk Tic. A..
Yldz Posta Cad. Sinan Ap. No. 36 D.66-67,
34349, Gayrettepe-stanbul
Tel:(0212) 288 05 41 - 288 50 22
Faks:(0212) 211 61 85
e-posta:logos@logos.com.tr

Hzl Arama
LookUs & Online Makale