ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
[J Child]
J Child. 2013; 13(4): 131-137 | DOI: 10.5222/j.child.2013.131  

Anemik Çocuğa Yaklaşım

Serap Karaman, Zeynep Karakaş
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı

Anemi, milimetre küpte hemoglobin konsantrasyonu, hematokrit ya da eritrosit sayısının azalması olarak tanımlanır. Anemik hastaya ilk tanısal yaklaşım ayrıntılı öykü, fizik muayene ve birincil basamak testlerini içerir. Periferik kan yayması, direkt coombs ve retikülosit sayısı testleri, tanıda yardımcı testlerdir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, çocuk, tanı


Serap Karaman, Zeynep Karakaş. Anemik Çocuğa Yaklaşım. J Child. 2013; 13(4): 131-137

Corresponding Author: Serap Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author


LookUs & OnlineMakale