ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
The impact of parental anthropometric measurements on child's head circumference [J Child]
J Child. 2018; 18(3): 113-120 | DOI: 10.5222/j.child.2018.04880  

The impact of parental anthropometric measurements on child's head circumference

Sinem Daştan Gürler, Perran Boran
Marmara University School of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Social Pediatrics

INTRODUCTION: Head circumference measurement is an important indicator in predicting brain growth. There are few studies in literature examining the familial influence on child’s head circumference. In the current study, we aimed to examine the effects of parental and the child’s anthropometric measurements on child’s head circumference and provide a formula to predict the child’s head circumference by taking these factors into consideration. Our secondary aim was to provide percentiles for adult male and female head circumference.

METHODS: Two hundred and four healthy children (102 boys, 102 girls) born in a university hospital between January 2012 and September 2014, who were followed up in the well child outpatient clinic for at least 2 years of age and their parents were included in the study. The final analysis were performed on 189 children and their parents' anthropometric measurements, and the effect of different parameters on the child’s head circumference was assessed by conducting multiple linear regression analysis.
RESULTS: Mean head circumference in mothers and fathers were 54.4 cm, and 56 cm respectively. In the univariate analysis, child’s anthropometric measurements, parents’ head circumference and fathers’ weight were found to be associated with the child’s head circumference; child’s weight and paternal head circumference were found as the main contributing factors to child’s head circumference in regression analyses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Regression equations assessing predicted head circumference were built by using child’s weight, paternal head circumference and mid-parental head circumference. In addition, percentile tables of male and female adult head circumferences were provided. It was concluded that child’s weight should be taken into consideration as well as the familial characteristics while evaluating a child’s head circumference.

Keywords: Anthropometry, head circumference, child, growth, parent


Ebeveyn antropometrik ölçümlerinin çocuk baş çevresi üzerine etkisi

Sinem Daştan Gürler, Perran Boran
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Sosyal Pediatri BD

GİRİŞ ve AMAÇ: Baş çevresi ölçümü beyin gelişiminin değerlendirilmesinde önemli bir göstergedir. Literatürde çocuk baş çevresinin üzerine ailesel etkiyi inceleyen sadece birkaç çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ebeveyn ve çocuk antropometrik ölçümlerinin çocuk baş çevresi üzerine etkilerini inceleyerek, bu faktörlerin dahil edildiği "beklenen çocuk baş çevresi" formülünün oluşturulması amaçlandı. İkincil olarak da erişkin erkek ve kadın baş çevresi persentillerinin oluşturulması planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ve Eylül 2014 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde doğan ve en az 2 yaşına kadar çocuk sağlığı izlem polikliniğinde takip edilen 204 sağlıklı çocuk (102 erkek 102 kız) ve ebeveynleri çalışmaya dahil edildi. Analizler 189 çocuk ve ebeveynlerinin antropometrik ölçümleri üzerine yapılarak, çoklu doğrusal regresyon analizi ile farklı parametrelerin çocuk baş çevresi üzerine etkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Anne ve baba ortalama baş çevresi sırasıyla 54.4 cm ve 56 cm olarak hesaplandı. Tek yönlü varyans analizinde çocuk antropometrik ölçümleri, ebeveyn baş çevresi ve baba ağırlığı çocuk baş çevresi ile ilişkili bulunurken, regresyon analizinde çocuğun ağırlığı ve baba baş çevresinin, çocuk baş çevresini etkileyen ana faktörler olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Beklenen çocuk baş çevresi regresyon denklemi, çocuk ağırlığı, baba baş çevresi ve anne-baba ortalama baş çevresi kullanılarak oluşturulurken, ek olarak yetişkin erkek ve kadın baş çevresi persentil tabloları oluşturuldu. Çocuğun baş çevresi değerlendirilirken ailesel özelliklerin yanı sıra ağırlığının da göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Antropometri, baş çevresi, çocuk, büyüme, ebeveyn


Sinem Daştan Gürler, Perran Boran. The impact of parental anthropometric measurements on child's head circumference. J Child. 2018; 18(3): 113-120

Corresponding Author: Perran Boran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale