ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Approach to the child with recurrent infection. [J Child]
J Child. 2018; 18(2): 47-51 | DOI: 10.5222/j.child.2018.05657  

Approach to the child with recurrent infection.

Murat Sütçü1, Manolya Acar2, Ayper Somer2
1Department of Pediatric Infectious Diseases, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey.
2Department of Pediatric Infectious Diseases and Clinical Immunology, Istanbul University Istanbul Medicine Faculty, Istanbul, Turkey.

Family practitioners and pediatricians often come across with children who are presented with the complaint of frequent ilness. Although families worry about the underlying serious disorders, aproximately half of those children are completely healthy where as one third of them are atopic. Reccurent infections are the main feature of the childhood presentation of primary immunodeficiency diseases. The primary duty of the physicians is to differentiate the minority of these children requiring prompt diagnosis and treatment from those healthy and the atopic ones.

Keywords: Child, recurrent infection, immune defiency


Sık Hastalanan Çocuğa yaklaşım

Murat Sütçü1, Manolya Acar2, Ayper Somer2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Konya, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, İstanbul

Aile hekimleri ve pediyatristler sık hastalanma yakınması ile başvuran çocuklarla sık olarak karşı karşıya kalmaktadır. Başka bir açıdan aileler altta yatan ciddi hastalıklar hakkında endişe duymaktadır. Bu çocukların yaklaşık yarısı tamamıyla sağlıklı iken üçte biri ise atopiktir. Primer immün yetmeziğin çocukluk çağı ana bulgusu tekrarlayan enfeksiyonlardır. Hekimlerin ana görevi hızlı tanı ve tedavisi gereken primer immün yetmezlikli çocukları sağlıklı ve atopik çocuklardan ayırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, sık hastalanma, immün yetmezlik


Murat Sütçü, Manolya Acar, Ayper Somer. Approach to the child with recurrent infection.. J Child. 2018; 18(2): 47-51

Corresponding Author: Murat Sütçü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale