ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome [J Child]
J Child. 2019; 19(1): 1-9 | DOI: 10.5222/j.child.2019.08760  

Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome

Zeynep Hızlı Demirkale, Zeynep Tamay
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology

Food protein–induced enterocolitis syndrome (FPIES) is a non-immunoglobulin E (IgE) mediated food allergy. However, the exact pathophysiology of FPIES is not clearly understood, cell mediated mechanisms are considered responsible. FPIES is classified in two forms: acute and chronic. There are no diagnostic laboratory tests for FBIES but laboratory methods can be used for differential diagnosis. The diagnosis of FPIES is based on clinical responses to elimination diets with resolution of symptoms, oral food challenges with reappearance of symptoms following ingestion of the offending food. Acute FPIES can be misdiagnosed to other common childhood diseases. In this review, the clinical findings, diagnosis, diseases of the differential diagnosis, treatments and follow-up of BPIES are examined in the light of the latest publications and recommendations.

Keywords: Food protein–induced enterocolitis syndrome, non-IgE mediated food allergy, FPIES


Besin Proteini İlişkili Enterokolit Sendromu

Zeynep Hızlı Demirkale, Zeynep Tamay
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı

Besin proteini ilişkili enterokolit sendromu (BPİES), immunglobulin E (IgE) aracılı olmayan besin alerjisidir. BPİES’in patofizyolojisi henüz tam aydınlatılamamakla birlikte, patofizyolojisinde hücre aracılı mekanizmaların sorumlu olduğu düşünülmektedir. Akut ve kronik olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Tanı koydurucu laboratuvar testleri yoktur fakat ayırıcı tanıya giren diğer hastalıklar için laboratuvar yöntemlerinden yararlanılabilir. Tanı şüpheli besin diyetten çıkarıldıktan sonra şikayetlerin tamamen düzelmesi ve besin provokasyonla tekrar verildiğinde akut BPİES bulgularının oluşması ile konulur. Akut BPİES sık görülen diğer çocukluk çağı hastalıkları ile karıştırılabilir. Bu derlemede, BPİES’in klinik bulguları, tanısı, ayırıcı tanıya giren hastalıkları, tedavisi ve izlemi son yayınlar ve öneriler eşliğinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Besin protein ilişkili enterokolit sendromu, IgE aracılı olmayan besin alerjisi, besin alerjisi, BPİES


Zeynep Hızlı Demirkale, Zeynep Tamay. Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome. J Child. 2019; 19(1): 1-9

Corresponding Author: Zeynep Hızlı Demirkale, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale