ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Pediatric acute respiratory distress syndrome [J Child]
J Child. 2017; 17(3): 99-102 | DOI: 10.5222/j.child.2017.099  

Pediatric acute respiratory distress syndrome

Gürkan Atay, Kemal Nişli
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Pediatric Intensive Care, Istanbul, Turkey.

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a world wide common and important clinicalsituation with increased morbidity and mortality. Several research and consensuses have beenperformed and mainly focused on adult type pulmonary distress, since ARDS, which ischaracterized with diffuse pulmonary parenchymal damage and hypoxemia, was first definedin 1967. When risk factors, etiologic and pathophysiologic data were considered, it wasunderstood that it did not entirely included pediatric age group. Thus, different consensuseswere edited for pediatric ARDS (PARDS). In this review, diagnosis and treatment strategiesabout PARDS will be discussed in the light of uptodate literature

Keywords: pediatric acute respiratory distress syndrome, diagnosis, treatment


Pediatrik akut solunum sıkıntısı sendromu

Gürkan Atay, Kemal Nişli
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu(ARDS) mortalite ve morbitesi yüksek seyreden, dünya genelinde yaygın ve önemli bir klinik tablodur. Diffüz akciğer parankim infiltrasyonu ile karekterize hipokseminin ön planda olduğu ARDS hakkında tanımlandığı 1967 yılından beri oldukça fazla araştırma ve uzlaşı raporu yazılmış ve özellikle yetişkin akciğer hasarı üzerine odaklanmıştır. Risk faktörleri, etiyoloji, patofizyoloji ve veriler göz önüne alındığında çocukluk yaş grubunu tam olarak kapsamadığı anlaşılmış ve Pediatrik ARDS(PARDS) için ayrı uzlaşı raporları düzenlenmiştir. Bu derlemede PARDS tanı ve tedavisi hakkında,güncel bilgiler ışığında bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: pediatrik akut solunum sıkıntısı sendromu, tanı, tedavi


Gürkan Atay, Kemal Nişli. Pediatric acute respiratory distress syndrome. J Child. 2017; 17(3): 99-102

Corresponding Author: Gürkan Atay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale