ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
A sneaky but familiar bacterium in acute abdominal pain: Mycobacterium tuberculosis [J Child]
J Child. 2018; 18(3): 140-143 | DOI: 10.5222/j.child.2018.16013  

A sneaky but familiar bacterium in acute abdominal pain: Mycobacterium tuberculosis

Özge Kaba1, Manolya Kara1, Fulya Özdemircioğlu2, Zuhal Bayramoglu3, Selda Hancerli Törün1, Züleyha Bingöl5, Ayper Somer1, Metin Uysalol4, Zeki Kılıcaslan5
1Department Of Pediatric Infectious Disease, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department Of Pediatrics, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Department Of Pediatric Radiology, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
4Department Of Pediatric Emergency, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
5Department Of Pulmonary Disease, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Objective: Tuberculosis, which can retain all the tissues and is more common in lung form; extrapulmonary forms confront the non-specific clinical findings, making the diagnosis difficult and persistent.
Case report: A healthy 17-year-old male patient admitted to the external center with abdominal pain and nausea. The patient who referred to our hospital because of the widespread infiltration of preoperative chest X-ray, was admitted to the hospital with the diagnosis of tuberculosis.
Conclusion: Although tuberculosis is an infectious disease that frequently affects lung, it should not be forgotten that extrapulmonary tuberculosis may present as an important clinical problem with unspecific synptoms.

Keywords: Pulmoner tuberculosis, pediatric, abdominal tuberculosis, abdominal pain


Akut karın ağrısında sinsi fakat tanıdık bir bakteri: Mycobacterium tuberculosis

Özge Kaba1, Manolya Kara1, Fulya Özdemircioğlu2, Zuhal Bayramoglu3, Selda Hancerli Törün1, Züleyha Bingöl5, Ayper Somer1, Metin Uysalol4, Zeki Kılıcaslan5
1İstanbul Üniversitesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, Çocuk Acil Bilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Tüberkülozun akciğer dışı formları, özgün olmayan klinik bulgularla karşımıza çıkarak tanıyı güçleştirmekte ve varlığını sürdürmektedir. Burada karın ağrısı ile başvuran bir abdominal tüberküloz olgusu sunulmuştur.
Olgu sunumu: Öncesinde sağlıklı 17 yaşında erkek hasta, karın ağrısı ve bulantı nedeniyle ile dış merkeze başvurmuş. Tetkik sonuçlarında akut apandisit tanısıyla operasyonu planlanarak akciğer grafisi çekildiğinde yaygın infiltrasyon görülmesi üzerine tarafımıza refere edilen hasta; tüberküloz ön tanısıyla servise yatırıldı. Örnekleme sonrası dörtlü antitüberküloz tedavi başlanarak takibe alındı.
Sonuç: Tüberküloz sıklıkla akciğeri tutan bir enfeksiyon hastalığı olmasına karşın akciğer dışı tüberkülozunun özgül olmayan semptomlarla önemli bir klinik problem olarak karşımıza gelebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner tüberküloz, pediatrik, abdominal tüberküloz, karın ağrısı


Özge Kaba, Manolya Kara, Fulya Özdemircioğlu, Zuhal Bayramoglu, Selda Hancerli Törün, Züleyha Bingöl, Ayper Somer, Metin Uysalol, Zeki Kılıcaslan. A sneaky but familiar bacterium in acute abdominal pain: Mycobacterium tuberculosis. J Child. 2018; 18(3): 140-143

Corresponding Author: Özge Kaba, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale