ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Approach To Anaphylaxis [J Child]
J Child. 2016; 16(2): 86-91 | DOI: 10.5222/j.child.2016.086  

Approach To Anaphylaxis

Sevgi Sipahi, Zeynep Ülker Tamay
Istanbul University Faculty of Medicine, Pediatric Allergy Department, İstanbul

Anaphylaxis is a sudden onset, life-threatening, systemic hypersensitivity
reaction. This clinical condition, diagnosed with history and clinical findings, should be recognized quickly and intervened early. It has been shown that the prevalence is estimated to be 0,3% but less than 0.001% of anaphylactic-related mortality. The most common causes of anaphylaxis in all age groups are food, medicine and insect infestation. Symptoms and signs usually appear within the first 2 hours after allergen exposure. Skin findings are seen in 80-90% of cases. While symptoms of respiratory system are seen more frequently in children, cardiovascular symptoms are more common in adults. Adrenalin is the first line treatment of anaphylaxis; is the only medication that prevents death and hospitalization.

Keywords: Anaphylaxis, adrenalin, emergency


Anafilkasiye Yaklaşım

Sevgi Sipahi, Zeynep Ülker Tamay
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı, İstanbul

Anafilaksi hızlı başlangıçlı, yaşamı tehdit edici, sistemik bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Tanısı öykü ve klinik bulgular ile konulan bu klinik durum hızla tanınmalı ve erken müdahale edilmelidir. Prevelansın tahmini %0,3 olduğu ancak anafilaksiye bağlı ölüm oranının %0,001’in altında olduğu gösterilmiştir. Tüm yaş gruplarında anafilaksinin en sık nedenleri besin, ilaç ve böcek sokmasıdır. Semptom ve bulgular çoğunlukla alerjenle karşılaşma sonrası ilk 2 saat içinde ortaya çıkmaktadır. Deri bulguları olguların %80-90’ında görülmektedir. Solunum sistemine ait semptomlar çocuklarda daha sık görülmekte iken; kardiyovasküler semptomlar erişkinlerde daha sık ortaya çıkmaktadır. Anafilaksi tedavisinde ilk seçenek ilaç olan adrenalin; ölüm ve hastaneye yatışı önleyen tek ilaçtır.

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, adrenalin, acil


Sevgi Sipahi, Zeynep Ülker Tamay. Approach To Anaphylaxis. J Child. 2016; 16(2): 86-91

Corresponding Author: Sevgi Sipahi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale