ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
The comparison of the effectiveness of leukotriene receptor antagonists and inhaled corticosteroids in children with asthma [J Child]
J Child. 2018; 18(1): 24-28 | DOI: 10.5222/j.child.2018.30974  

The comparison of the effectiveness of leukotriene receptor antagonists and inhaled corticosteroids in children with asthma

Özlem Bostan Gayret1, Sedat Öktem2, Ayşe Gülnur Tokuç3
1Ministry of Health, Bağcılar Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
2Medipol University Hospital, Department Of Pediatric Pulmonology, Istanbul, Turkey
3Marmara University Hospital, Department Of Pediatric Hematology And Oncology,ıstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The leukotriene antagonists and inhaled corticosteroids are used in the treatment of childhood asthma. This study was conducted to compare the effectiveness of the leukotriene receptor antagonist and inhaled corticosteroid treatment in children diagnosed with asthma.
METHODS: 62 patients diagnosed with asthma in the age group of 6-14 years were included in the study. Patients were consecutively divided into 2 groups, and the first group was administered with 5 mg of montelukast before sleep and the second group was administered with 400 mcg/day of inhaled corticosteroid (budesonide) by dividing it in two doses. The patients were followed up for 6 months. Primary outcome is changes in the FEV1. Furthermore, daily short-acting β2 agonist use, night awakenings, admission to the emergency department, absenteeism at school were compared before and after the treatment.
RESULTS: After the treatment significant improvement was observed in both groups when compared to the pre-treatment period in terms of the mean FEV1, short-acting β2 agonist use, night awakenings, admission to the emergency department, and absenteeism at school (p=0,001). However, no statistical difference was determined between two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that montelukast therapy alone in children with asthma is an easy-to-administer and safe option, which is as effective as inhaled corticosteroids.

Keywords: asthma, montelukast, inhaled steroid


Astımlı çocuklarda lökotrien reseptör antagonisti ile inhale kortikosteroid etkinliğinin karşılaştırılması

Özlem Bostan Gayret1, Sedat Öktem2, Ayşe Gülnur Tokuç3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul
2Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağı astım tedavisinde lökotrien antagonisti ile inhale kortikosteroidler kullanılmaktadır. Çalışma astım tanısı almış çocuklarda lökotrien reseptör antagonisti ile inhale kortikosteroid tedavisinin etkinliğini karşılaştırmak için yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 6-14 yaş grubunda astım tanısı alan 62 hasta dahil edildi. Hastalar ardışık iki gruba ayrılarak birinci gruba montelukast gece yatmadan önce 5 mg, ikinci gruba inhale kortikosteroid (budesonide) 400 mcg/gün 2 doza bölünerek verildi. Hastalar 6 ay süreyle takip edildi. Değerlendirmede FEV1 deki değişiklikler birincil hedef alındı. Ayrıca tedavi öncesi ve sonrası günlük kısa etkili β2 agonist kullanımı, gece uyanma, acile başvuru, okula devamsızlık değerleri ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tedavi sonrasında, tedavi öncesine göre her iki grupta; FEV1 ortalamasında, kısa etkili β2 agonist kullanımı, gece uyanma, acile başvuru ve okula devamsızlık açısından ileri düzeyde düzelme görüldü (p=0,001). Ancak iki grup arasında istatistiki fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Astımlı çocuklarda tek başına monlelukast tedavisi; kolay uygulanabilir, güvenilir ve inhale kortikosteroidler kadar etkili bir seçenek olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: astım, montelukast, inhale kortikosteroid


Özlem Bostan Gayret, Sedat Öktem, Ayşe Gülnur Tokuç. The comparison of the effectiveness of leukotriene receptor antagonists and inhaled corticosteroids in children with asthma. J Child. 2018; 18(1): 24-28

Corresponding Author: Özlem Bostan Gayret, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale