ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Effects of physical environmental pollution on child health [J Child]
J Child. 2016; 16(2): 60-66 | DOI: 10.5222/j.child.2016.060  

Effects of physical environmental pollution on child health

Zuhal Gündoğdu1, Gonca Keskindemirci2, Melike Tuğrul Aksakal2, Öykü Özbörü Aşkan2, Gülbin Gökçay3
1Kocaeli University, Faculty of Medicine, Child Health and Diseases Department, Umuttepe Campus, 41380, Kocaeli
2Istanbul University Faculty of Medicine, Institute of Child Health, Community Paediatrics PhD Programme, Çapa, Istanbul
3Istanbul University Faculty of Medicine, Child Health and Diseases Department, Çapa, Istanbul

Physical environmental pollution affects quality of life and human health in various forms. Children are especially susceptible to environmental effects. As our knowledge of adverse effects of physical environmental pollution increases, onus is placed upon doctors.
This paper briefly deals with what measures could be taken to prevent and avoid adverse health effects on children caused by some of the important physical environmental (air, water, nutrients, noise, and electromagnetic field etc.) pollution, thereby aiming at increasing awareness and attracting attention to the problem among physicians and parents alike.

Keywords: Child Health, Physical Environmental Pollution, Effects and preventive measures


Fiziksel çevre kirliliğinin çocuk sağlığına etkileri

Zuhal Gündoğdu1, Gonca Keskindemirci2, Melike Tuğrul Aksakal2, Öykü Özbörü Aşkan2, Gülbin Gökçay3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Umuttepe Kampüsü, 41380, Kocaeli
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Doktora Programı, Çapa, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul

Fiziksel çevre kirliliği, yaşam kalitesini ve insan sağlığını özellikle de çevresel etkenlere daha fazla duyarlı olan çocukları çeşitli yönlerden etkilemektedir. Gün geçtikçe çevre kirliliğinin çocuk sağlığına olumsuz etkileriyle ilgili bilgiler daha çok artmakta ve bu konuda yapılabilecekler ve alınabilecek önlemler konusunda hekimlere daha çok görev düşmektedir.
Bu makalede fiziksel çevre kirliliği başlığı altında hava, su, besin, ses ve elektromanyetik alan kirliliğinin, bebek ve çocuk sağlığı üzerine olan zararlı etkileri, bu etkilerin nasıl engellenebileceği ve hangi önlemlerin alınabileceği ele alınmaktadır. Bu konuya özellikle hekimlerin dikkatini çekerek, ebeveynlere ve topluma danışmanlık hizmeti verilmesinde kanıta dayalı yararlı bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Sağlığı, Fiziksel Çevre Kirliliği, Etkiler ve önlemler


Zuhal Gündoğdu, Gonca Keskindemirci, Melike Tuğrul Aksakal, Öykü Özbörü Aşkan, Gülbin Gökçay. Effects of physical environmental pollution on child health. J Child. 2016; 16(2): 60-66

Corresponding Author: Zuhal Gündoğdu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale