ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Hzl Arama
Serebral parezili ocua sahip anne-babalarn tutumlar [J Child]
J Child. 2019; 19(2): 77-83 | DOI: 10.5222/j.child.2019.39327

Serebral parezili ocua sahip anne-babalarn tutumlar

Nilin Doyran Bengisu1, Nur Aydnl2, Mine alkan2
1Lingua Dil, Konuma ve Eitim Merkezi, stanbul
2stanbul niversitesi, stanbul Tp Fakltesi, stanbul

GR ve AMA: Bu almann amac serebral palsili (SP) ocuklarn ve SP'li ocua sahip anne-babalannn sosyodemografik zelliklerinin anne-baba tutum ve davranlarna olan etkilerini incelemektir.


YNTEM ve GERELER: almaya yalar 1-6 arasnda deien, tedavisi sren, tedaviye yeni balanacak olan 50'er SP'li olgunun annesi ile epilepsisi, nrolojik zr, kronik hastal olmayan 50 salam ocuun annesi alnd. Her grubun nitel sosyodemografik zellikleri "ki-kare" testi ile karlatrld. Anne - baba tutumlarna ait verilerin karlatrlmasnda "Mann- Whitney U Testi" kullanld. statistikler SPSS 10.0 ile Windows ortamnda yapld.
BULGULAR: almamzda elde edilen bulgulara gre; her iki SP grubunda da "ar koruyuculuk" boyutunun annelerde farkl olmad grld. "Ar koruyuculuk" boyutunun dnda "eitlik-paylama", "ev kadnln reddetme", "e geimsizlii" ve "bask-disiplin" boyutlar iki grupta karlatrldnda ayn ekilde anlaml bir fark bulunmad. SP gruplarnda alan anne dzeyinin dk olma sebebinin eitim dzeyleri ile paralel olarak, annelerin ocuklar ile daha fazla ilgilenebilmek amacyla almadklarn dndrmektedir. Annelerin evde olmaktan ve ev ilerinden mutlu olmamas ve ocuklarna zarar vermekten korkmas ile ocuktaki kronik hastalk ile koruyuculuk arasnda doru orantl bir iliki olduu dnlmektedir.

TARTIMA ve SONU: almamzn sonucu olarak tan ve tedavide SP'li ocuklarn motor faaliyetlerine younlarken, elik eden duygusal ve davransal sorunlarn ounlukla ikinci planda kaldn dndrmekte, ailenin ve ocuklarn hastala birlikte uyumlarnn salanmasnda ve anne-babalarn ocuklarna kar tutum ve davranlarnn ynlendirilmesinde psikolojik danmanlk hizmetinin gerekliliini ve nemini vurgulamaktadr.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, anne-baba tutumlar, geliim.

Nilin Doyran Bengisu, Nur Aydnl, Mine alkan. Serebral parezili ocua sahip anne-babalarn tutumlar. J Child. 2019; 19(2): 77-83

Sorumlu Yazar: Nilin Doyran Bengisu, Trkiye
LookUs & Online Makale