ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Hzl Arama
Meningokok alar [J Child]
J Child. 2019; 19(2): 51-59 | DOI: 10.5222/j.child.2019.40427

Meningokok alar

Manolya Kara, Ayper Somer
stanbul niversitesi stanbul Tp Fakltesi, ocuk Enfeksiyon Hastalklar Bilim Dal

Neisseria meningitidis, asemptomatik tayclktan hayat tehdit eden invazif meningokok hastalna kadar geni bir yelpazede karmza kmaktadr. Hastala kar; dnyada yaygn olarak kullanmda olan iki eit (polisakkarit ve konjge) meningokok as mevcuttur. Polisakkarit meningokok alar 2 yandan sonra, zellikle invazif meningokok hastal riskinin artt adolesan ve gen erikinlerde, konjge alarn bulunmad lkelerde tercih edilmektedir. Konjge meningokok alarndan MenACWY-CRM, 2 aylktan itibaren kullanlabilmesi sebebi ile nem tamaktadr. Yaplan almalar sonucu MenACWY-CRM as stocuu, ocuk, adolesan ve erikinlerde etkin ve dk yan etki profiline sahip bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: nvazif meningokok hastal, meningokok alar, MenACWY-CRM as.

Meningococcal vaccines

Manolya Kara, Ayper Somer
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Pediatric Infectious Diseases

Neisseria meningitidis, is confronted in a wide spectrum of disease ranging from asymptomatic carriers to life-threatening invasive meningococcal disease. Worldwide, two types of meningococcal vaccines (polysaccharide and conjugated) are in clinical use against disease. Polysaccharide meningococcal vaccines are preferred in countries where there is no access of conjugate vaccine in adolescents and young adults (after the age of 2), who are particularly at risk for invasive meningococcal disease. MenACWY-CRM, one of the conjugated meningococcal vaccines, is important since it can be used from 2 months of age. The results of the studies have shown that the MenACWY-CRM vaccine has an effective and low side-effect profile in infants, children, adolescents and adults.

Keywords: Invasive meningococcal disease, meningococcal vaccines, MenACWY-CRM vaccine.

Manolya Kara, Ayper Somer. Meningococcal vaccines. J Child. 2019; 19(2): 51-59

Sorumlu Yazar: Manolya Kara, Trkiye
LookUs & Online Makale