ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
A Case of Seven-Year-Old Boy With Lupus Nephritis [J Child]
J Child. 2018; 18(1): 39-42 | DOI: 10.5222/j.child.2018.42104  

A Case of Seven-Year-Old Boy With Lupus Nephritis

Manolya Kara1, Nur Canpolat2, Isın Kılıçaslan3, Salim Çalışkan2, Lale Sever2, Özgür Kasapçopur4
1Department of Pediatric Infectious Diseases, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul
2Department of Pediatric Nephrology, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul
3Department of Pathology, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul
4Department of Pediatric Rheumatology, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul,

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disorder which is less often observed in children than adults. It is uncommon in children younger than age ten years, especially in boys. In all age groups, nearly 15% of all cases have onset of disease before 16 years of age. Lupus nephritis is one of the most serious organ involvements of the disease and its symptoms are generally related to hypertension, proteinuria, and renal failure. Rarely, it also can be asymptomatic. Renal disease occurs in 90% of patients in the course of the disease. It can also be presented with serious thrombotic microangiopathy. Recent reports suggest that renal involvement is more frequent in children than in adults. Childhood-onset lupus nephritis can be more severe than the late-onset disease. We present a 7-year-old boy with lupus nephritis whom was previously misdiagnosed as Henoch Schöenlein Purpura (HSP).

Keywords: childhood, lupus nephritis, systemic lupus erythematosus


Yedi yaşında lupus nefriti tanılı çocuk olgu

Manolya Kara1, Nur Canpolat2, Isın Kılıçaslan3, Salim Çalışkan2, Lale Sever2, Özgür Kasapçopur4
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Sistemik lupus eritematozus (SLE) çocuklarda erişkinlerden daha nadir gözlenen otoimmün bir hastalıktır. Hastalık 10 yaşın altındaki çocuklarda bilhassa erkeklerde oldukça nadirdir. Tüm yaş grupları içerisinde 16 yaşın üzerinde hastalığın gözükme sıklığı %15 civarındadır. Lupus nefriti, hastalığın en ciddi organ tutulumundan biridir. Olguların yaklaşık %90’ında böbrek tutulumu gözlenmektedir. Lupus nefriti hipertansiyon, proteinüri ve böbrek yetmezliği ile prezente olabileceği gibi asemptomatik de seyredebilir. Seyri sırasında trombotik mikroanjiyopati gibi ağır komplikasyonlar gelişebilir. Literatürdeki son yayınlara göre böbrek tutulumu çocuklarda daha sık gözlenmektedir. Çocuklarda gelişen lupus nefriti daha ağır seyredebilmektedir. Burada; öncesinde yanlışlıkla Henoch Schöenlein Purpura tanısı alan 7 yaşında lupus nefriti olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, lupus nefriti, sistemik lupus eritematozus


Manolya Kara, Nur Canpolat, Isın Kılıçaslan, Salim Çalışkan, Lale Sever, Özgür Kasapçopur. A Case of Seven-Year-Old Boy With Lupus Nephritis. J Child. 2018; 18(1): 39-42

Corresponding Author: Manolya Kara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale