ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Iron Deficiency Status of Children at 9 and 24 Months Who Received Iron Prophylaxis [J Child]
J Child. 2019; 19(1): 16-20 | DOI: 10.5222/j.child.2019.46503  

Iron Deficiency Status of Children at 9 and 24 Months Who Received Iron Prophylaxis

Zehra Mutafoğlu1, Bahar Kural2
1Gaziantep Cengiz Gökçek Obstetrics and Childrens' Hospital, Familiy Medicine, Gaziantep
2Health Sciences University, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul

INTRODUCTION: Iron deficiency is the most common cause of anemia in children 4-24 months in the world. In our country, since 2004, iron prophylaxis is been started to all children from the 4th month on the recommendation of the Ministry of Health. The aim of this study was to determine the frequency of iron deficiency anemia in children with iron prophylaxis at 9 months of age and to determine the frequency of iron deficiency anemia at 24 months of age for those who were continued with prophlaxis or treatment for iron deficiency until 1 years of age.

METHODS: This retrospective descriptive study was performed on a total of 97 children, 54 of whom were male and 42 were female, followed in Bakirkoy Sadi Konuk Education and Research Hospital's Healthy Child Outpatient Clinic. The frequency of iron deficiency anemia was studies by measuring birth weights, weight and blood hemoglobin, hematocrit, mean erythrocyte volume, erythrocyte distribution width, iron, iron binding capacity, ferritin values in children at the 9th month, who who were started iron prophlaxis at 4 months. Children who were diagnosed with iron deficiency anemia at the 9th month were started iron at the treatment dose whereas children who had no anemia continued iron prophylaxis until 12 months of age. When children were 24 months old, they were re-evaluated on the same parameters, frequency of iron deficiency anemia was investigated and iron deficiency anemia at 9th and 24th months were compared. In order to determine the socioeconomic level of the study group, the educational status of parents were investigated.
RESULTS: This retrospective descriptive study was performed on a total of 97 children, 54 of whom were male and 42 were female, followed in Bakirkoy Sadi Konuk Education and Research Hospital's Healthy Child Outpatient Clinic. The frequency of iron deficiency anemia was studies by measuring birth weights, weight and blood hemoglobin, hematocrit, mean erythrocyte volume, erythrocyte distribution width, iron, iron binding capacity, ferritin values in children at the 9th month, who who were started iron prophlaxis at 4 months. Children who were diagnosed with iron deficiency anemia at the 9th month were started iron at the treatment dose whereas children who had no anemia continued iron prophylaxis until 12 months of age. When children were 24 months old, they were re-evaluated on the same parameters, frequency of iron deficiency anemia was investigated and iron deficiency anemia at 9th and 24th months were compared. In order to determine the socioeconomic level of the study group, the educational status of parents were investigated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Iron deficiency anemia continues to be a health problem in the children of families with high socioeconomic status who are followed-up routinely in healthy child follow-up clinic.

Keywords: Iron deficiency anemia, iron prophylaxis, iron deficiency treatment


Demir Proflaksisi Alan Çocukların 9. Ve 24. Ayda Demir Eksikliği Durumu

Zehra Mutafoğlu1, Bahar Kural2
1Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Aile Hekimliği, Gaziantep
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Demir eksikliği dünyada 4-24 ay arası çocuklarda aneminin en sık nedenidir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine, 2004 yılından beri tüm çocuklara 4. Aydan itibaren demir proflaksisi başlanmaktadır.Çalışmanın amacı demir proflaksi alan çocuklarda 9. Ayda demir eksikliği anemisi sıklığı araştırmak, 1. yaşa kadar proflaksiye devam edilen veya demir eksikliği anemisi tedavisi alan çocukların, 24 aylıkken demir eksikliği anemisi sıklığını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif tanımlayıcı çalışma, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlıklı Çocuk İzlem Polikliniğinde izlenen 54’ü erkek, 42’si kız olmak üzere toplam 97 çocuk verileri incelenerek yapılmıştır. Dördüncü ayda demir profilaksisi başlanan çocuklarda doğum ağırlıkları, 9.aydaki ağırlık ve kan hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi, eritrosit dağılım genişliği, demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin değerleri ölçümü ile demir eksikliği anemisi sıklığı araştırılmıştır. Dokuzuncu ayda demir eksikliği anemisi tanısı alan çocuklara tedavi dozunda demir başlanırken, anemi saptanmayanlara proflaksi dozunda demir 12.aya kadar devam edilmiştir. Çocuklar 24 aylık olduğunda, aynı parametreler üzerinden yeniden değerlendirilmiş, demir eksikliği anemisi sıklığı araştırılıp, 9. ve 24. aylarındaki demir eksikliği anemisi durumları karşılaştırılmıştır. Çalışma grubunun sosyoekonomik düzeyinin belirlenmesi için ebeveynlerin eğitim durumları araştırılmıştır.
BULGULAR: Demir proflaksisi 4. Ayda başlanan çocuklarda, 9. Ayda demir eksikliği anemisi sıklığı %44,8’dir. Demir proflaksisi veya demir tedavisi 12. Ayda kesilen çocuklarda demir eksikliği anemisi sıklığı 24. Ayda %33 saptanmıştır. İki yaşta anemi saptanan olguların %56,3’ünün 9. ayda da anemik olduğu görülmiştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlıklı çocuk izlem polikliniğinde rutin takipleri yapılan, yüksek sosyoekonomik düzeye sahip ailelerin çocuklarında demir eksikliği anemisi bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, demir proflaksisi, demir eksikliği tedavisi


Zehra Mutafoğlu, Bahar Kural. Iron Deficiency Status of Children at 9 and 24 Months Who Received Iron Prophylaxis. J Child. 2019; 19(1): 16-20

Corresponding Author: Bahar Kural, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale