ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Adolescence and social work [J Child]
J Child. 2016; 16(2): 92-97 | DOI: 10.5222/j.child.2016.092  

Adolescence and social work

Kemal Güdek1, Aylin Yetim2, Firdevs Baş2, Ayşe Kılıç2
1Istanbul University Istanbul Medical School, Department of Social Work, İstanbul
2Istanbul University Istanbul Medical School, Department of Pediatrics, Division of Adolecent Medicine, İstanbul

The term adolescence comprises of multiple factors including adolescent's thoughts-feeling-behavioral characteristics, family structure, health and nutritional conditions, geographical features, climate, culture, and society. Therefore multidisciplinary approach is required in this special period. One of these disciplines is the social work discipline.
Social work interferes with adolescents, as in the all applicant groups, with the formulation of "psycho-social diagnosis and treatment". Psycho-social assessment can not be used in place of medical treatment but supports medical treatment. The professional intervention of the social worker with the psycho-social formula in adolescents and families is very meaningful in terms of their continuing quality of life and well-being, and this contribution is also transferred to social refinement.
The focus of social work is the "individual in the periphery". In this review, the aim is to reveal the role of social worker in evaluating adolescent in micro and mezzo perspective.

Keywords: Adolescence, social work, psycho-social assessment


Ergenlik ve sosyal çalışma

Kemal Güdek1, Aylin Yetim2, Firdevs Baş2, Ayşe Kılıç2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ergen Sağlığı Bilim Dalı, İstanbul

Ergenlik kavram olarak; aile yapısını, sağlık ve beslenme koşullarını, coğrafi özellikleri, iklimi, kültürü, toplumu ve ergenin düşünce-duygu-davranış özelliklerini barındırmaktadır. Bundan dolayı ergenlik dönemi birçok disiplinin mesleki müdahalesini gerekli kılmaktadır. Bu disiplinlerden biri de sosyal çalışma disiplinidir.
Sosyal çalışma, tüm müracaatçı gruplarında olduğu gibi ergenlerle çalışırken “psiko-sosyal teşhis ve tedavi” formülasyonuyla müdahale eder. Psiko-sosyal değerlendirme tıbbi tedavi yerine kullanılamaz ancak tıbbi tedaviyi destekler. Sosyal hizmet uzmanının psiko-sosyal formülasyonla ergen ve ailelere mesleki müdahalesi onların yaşam kalitesi ve iyilik halinin devamı açısından çok anlamlıdır ve bu katkı aynı zamanda sosyal refaha da aktarılmaktadır.
Sosyal çalışmanın odak noktası “çevresi içinde birey” odağıdır. Bu derlemede amaç ergenin mikro, mezzo perspektifde değerlendirilmesinde sosyal çalışmacının rolünü ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, sosyal çalışma, psiko-sosyal değerlendirme


Kemal Güdek, Aylin Yetim, Firdevs Baş, Ayşe Kılıç. Adolescence and social work. J Child. 2016; 16(2): 92-97

Corresponding Author: Aylin Yetim, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale