ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Vancomycin and Linezolid Combination for the Treatment of Resistant Gram Positive Infection: Case Report [J Child]
J Child. 2018; 18(2): 93-96 | DOI: 10.5222/j.child.2018.58224  

Vancomycin and Linezolid Combination for the Treatment of Resistant Gram Positive Infection: Case Report

Sevliya Öcal Demir1, Gürkan Atay2, Özge Kangallı3, Manolya Kara4, Özge Kaba4, Emel Çakar5, Mehmet Akif Durmuş6, Selda Hançerli Törün4, Gülden Gökçay5, Mübeccel Demirkol5, Nezahat Gürler6, Ayper Somer4
1Marmara University Faculty of Medicine, Pediatric Infectious Diseases, Istanbul Turkey
2Istanbul University Faculty of Medicine, Pediatric Intensive Care, Istanbul, Turkey
3Istanbul University Faculty of Medicine, Pediatrics, Istanbul, Turkey
4Istanbul University Faculty of Medicine, Pediatric Infectious Diseases, Istanbul, Turkey
5Istanbul University Faculty of Medicine, Pediatric Metabolic Diseases and Nutrition, Istanbul, Turkey
6Istanbul University Faculty of Medicine, Microbiology, Istanbul, Turkey

Linezolid and vancomycin have been used successfully in the treatment of infections caused by multidrug resistant gram-positive bacteria. Due to the similarity of the antibacterial spectrum, they are not classically used in combination. Herein we present a patient who was successfully treated for catheter-related bloodstream infection and ventilator-associated pneumonia with linezolid and vancomycin combination. Our experience was that; linezolid and vancomycin combination can be used when either patient has a resistant gram positive bacterial infection or has a new onset severe infection that can not be treated with bacteriostatic agents.

Keywords: linezolid, vancomycin, pneumonia


Dirençli Gram Pozitif Enfeksiyon Tedavisinde Vankomisin ve Linezolid Kombinasyonu: Olgu Sunumu

Sevliya Öcal Demir1, Gürkan Atay2, Özge Kangallı3, Manolya Kara4, Özge Kaba4, Emel Çakar5, Mehmet Akif Durmuş6, Selda Hançerli Törün4, Gülden Gökçay5, Mübeccel Demirkol5, Nezahat Gürler6, Ayper Somer4
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon BD, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım BD, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon BD, İstanbul, Türkiye
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma BD, İstanbul, Türkiye
6İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, İstanbul, Türkiye

Linezolid ve vankomisin çok ilaca dirençli gram pozitif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde günümüzde başarıyla kullanılmaktadır. Etki spektrumlarının benzerliği nedeniyle klasik olarak birlikte kullanılmazlar. Bu yazıda, ventilatör ilişkili pnömoni ve kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonu nedeniyle; vankomisin ve linezolid tedavilerinin beraber kullanıldığı ve tedaviye olumlu yanıt alınan bir hastayı sunduk. Edindiğimiz tecrübe, linezolid tedavisi almakta olan hastada dirençli gram pozitif bakteriler ile bakteriostatik tedavi verilemeyecek kadar ciddi yeni bir enfeksiyon geliştiğinde, linezolid ve vankomisin tedavilerini beraber kullanabileceğimiz kanısı oluşturdu.

Anahtar Kelimeler: Linezolid, vankomisin, pnömoni


Sevliya Öcal Demir, Gürkan Atay, Özge Kangallı, Manolya Kara, Özge Kaba, Emel Çakar, Mehmet Akif Durmuş, Selda Hançerli Törün, Gülden Gökçay, Mübeccel Demirkol, Nezahat Gürler, Ayper Somer. Vancomycin and Linezolid Combination for the Treatment of Resistant Gram Positive Infection: Case Report. J Child. 2018; 18(2): 93-96

Corresponding Author: Sevliya Öcal Demir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale