ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Childhood Obesity and Prevention [J Child]
J Child. 2018; 18(3): 103-112 | DOI: : 10.5222/j.child.2018.59389  

Childhood Obesity and Prevention

Pınar Yılmazbaş1, Gülbin Gökçay2
1Pediatrics Department, Health Science University Okmeydani Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Social Pediatrics Department, Institute of Child Health, Istanbul University, Istanbul, Turkey

The prevalence of obesity in childhood is increasing all over the world and World Health Organization shows obesity as one of the most important public health problems. Most of the obese children continue to be obese adults in their lives. Obesity causes type 2 diabetes mellitus, hypertansion, cardiovascular diseases, osteoporozis and some cancers. Also obese children have low self esteem and have some social problems. Treatment of obesity is not much effective, therefore community based preventive measures in early lives seem to be more important. In this review our aim is to look over the etiologic factors leading childhood obesity and precautions to prevent this.

Keywords: Obesity, childhood, prevention


Çocukluk Çağı Obezitesi ve Önlenmesi

Pınar Yılmazbaş1, Gülbin Gökçay2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul

Çocukluk çağında obezite prevalansı tüm dünyada artmaktadır ve Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olarak göstermektedir. Obez çocukların büyük bir bölümü yaşamlarına obez yetişkinler olarak devam etmektedirler. Obezite; tip 2 diyabetes mellitus, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz ve bazı kanser türlerine neden olmaktadır. Ayrıca obez kişilerin öz saygısı azalmakta, sosyal hayatları kötü yönde etkilenmektedir. Obezite geliştikten sonra tedavisinin çok etkin olmadığı, bu nedenle erken dönemde toplum temelli primer korunma önlemlerinin önemli olduğu görülmektedir. Bu makalede çocukluk çağı obezitesine neden olan faktörler ve primer korunma için alınması gereken önlemlerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, çocukluk çağı, korunma


Pınar Yılmazbaş, Gülbin Gökçay. Childhood Obesity and Prevention. J Child. 2018; 18(3): 103-112

Corresponding Author: Pınar Yılmazbaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale