ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Meningococcal Vaccines [J Child]
J Child. 2017; 17(3): 93-98 | DOI: 10.5222/j.child.2017.093  

Meningococcal Vaccines

Ayper Somer, Manolya Acar
Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Infectious Diseases

Meningococcal disease is a serious and global life-threatening disease. Meningococcal polysaccharide vaccines were introduced several decades ago and have led to the decline in the burden of disease. However, polysaccharide vaccines have several limitations, including poor immunogenicity in infants and toddlers, short-lived protection, lack of immunologic memory, negligible impact on nasopharyngeal carriage, and presence of hyporesponsiveness after repeated doses. The chemical conjugation of plain polysaccharide vaccines has the potential to overcome these drawbacks. Meningococcal conjugate vaccines include the quadrivalent vaccines (MenACWY-DT, MenACWY-CRM, and MenACWY-TT) as well as the monovalent A and C vaccines. The quadrivalent meningococcal conjugate vaccine (MenACWY-TT), comprising the serogroups A, C, W and Y conjugated to tetanus toxoid carrier protein (marketed under the trade name Nimenrix™), is the first quadrivalent vaccine to be approved in Europe as a single dose for ages 12 months and in Canada for ages 12 months to 55 years. Evidence suggests that MenACWY-TT has a good immunogenicity profile across a broad age range including toddlers, children, adolescents, and adults. It also has an acceptable safety profile and is well tolerated when administered with other vaccines.

Keywords: Meningococcal vaccines, conjugation, quadrivalent meningococcal vaccines, child.


Meningokok Aşıları

Ayper Somer, Manolya Acar
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Meningokok hastalıkları tüm dünyada yaygın görülen ve yaşamı tehdit eden tablolara neden olmaktadır. Polisakkarit meningokok aşıları uzun yıllardır kullanımdadır ve hastalık sıklığında azalma sağlamıştır. Ancak, polisakkarit aşıların sütçocukları ve ufak çocuklarda zayıf immünojenite göstermesi, kısa süreli koruma sağlaması, immünolojik bellek geliştirmemesi, nazofarengeal taşıyıcılığa etki etmemesi ve tekrarlayan dozlarda azalmış yanıt sağlaması gibi önemli sorunları vardır. Polisakkarit aşıların kimyasal olarak konjügasyonu bu sorunları aşılmasını sağlamıştır. Günümüzde konjüge meningokok aşıları olarak kuadrivalan aşılar (MenACWY-DT, MenACWY-CRM ve MenACWY-TT) ve monovalan A ve B aşıları bulunmaktadır. Kuadrivalan konjüge meningokok aşılarından MenACWY-TT (Nimenrix™), tetanoz toksoid proteine konjüge edilmiş serogrup A, C, W ve Y içermektedir veAvrupa’da 12.ayda tek doz olarak onay almış ilk meningokok aşısıdır. Yapılan çalışma sonuçları MenACWY-TT aşısının sütçocuğu, çocuk, adolesan ve erişkinlerde tek doz uygulama sonrası yeterli immünojenisite ve etkinlik profiline sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca güvenilirlik ve istenmeyen etki profili plasebo ile eşdeğerdir ve diğer aşılarla eş zamanlı olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Meningokok aşıları, konjügasyon, kuadrivalan meningokok aşıları, çocuk.


Ayper Somer, Manolya Acar. Meningococcal Vaccines. J Child. 2017; 17(3): 93-98

Corresponding Author: Manolya Acar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale