ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
The relationship between hypertension ethology in children and ambulatory blood pressure monitoring [J Child]
J Child. 2018; 18(3): 121-128 | DOI: 10.5222/j.child.2018.60465  

The relationship between hypertension ethology in children and ambulatory blood pressure monitoring

Melike Mehveş Kaplan1, Zeynep Yuruk Yildirim2, Bağdagül Yavaş Aksu3, Ahmet Nevzat Nayır2, Alev Yilmaz2
1Istanbul Medical Faculty, Pediatrics, Istanbul
2Istanbul Medical Faculty, Pediatric Nephrology Department, Istanbul
3Haseki Training and Research Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to verify the diagnosis of hypertension in children who are described as hypertensive via auscultatory/oscillometric measurements, to determine the pattern of hypertension, to determine the relationship between the etiology of hypertension and the values determined by the measurement of ambulatory blood pressure monitoring.
METHODS: Between 2006 and 2018, files of 349 patients who have been diagnosed with hypertension via auscultatory/oscillometric measurements and applied ambulatory blood pressure monitoring were retrospectively analyzed.
RESULTS: The incidence of isolated systolic hypertension was significantly higher in patients with endocrinologic hypertension than in patients with nephrological hypertension. The BMI values of the patients with isolated systolic hypertension were significantly higher than the BMI values of the patients without isolated systolic hypertension.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Overweight or obese children tend to have isolated systolic hypertension.

Keywords: Childhood hypertension, ambulatory blood pressure monitoring, obesity


Çocuklarda hipertansiyon etiyolojisi ile yaşam içi kan basıncı izlemi arasındaki ilişki

Melike Mehveş Kaplan1, Zeynep Yuruk Yildirim2, Bağdagül Yavaş Aksu3, Ahmet Nevzat Nayır2, Alev Yilmaz2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda oskülatuar/osilometrik ölçümlerle hipertansif saptanan çocuklarda hipertansiyon tanısının doğrulanması, hipertansiyon paterninin belirlenmesi, hipertansiyonun etiyolojisi ile yaşam içi kan basıncı izlemi ölçümüyle saptanan değerler arasında ilişki kurulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2006-2018 yılları arasında bilim dalımızda oskülatuar/osilometrik ölçümlerle hipertansiyon ön tanısıyla değerlendirilen ve yaşam içi kan basıncı izlemi uygulanmış olan 349 olgunun poliklinik dosyaları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda endokrinolojik kökenli hipertansiyonu olan olgularda izole sistolik hipertansiyon görülme oranı, nefrolojik kökenli hipertansiyonu olan olgulara göre anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır. İzole sistolik hipertansiyon gözlenen olguların VKİ değerleri, izole sistolik hipertansiyon görülmeyen olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aşırı kilolu veya obez çocuklar, izole sistolik hipertansiyon gösterme eğilimindedir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı hipertansiyonu, yaşam içi kan basıncı izlemi, obezite


Melike Mehveş Kaplan, Zeynep Yuruk Yildirim, Bağdagül Yavaş Aksu, Ahmet Nevzat Nayır, Alev Yilmaz. The relationship between hypertension ethology in children and ambulatory blood pressure monitoring. J Child. 2018; 18(3): 121-128

Corresponding Author: Bağdagül Yavaş Aksu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale