ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Evaluation of Sleep Safety in Infants: Preliminary results of the pilot study [J Child]
J Child. 2018; 18(3): 135-139 | DOI: 10.5222/j.child.2018.63307  

Evaluation of Sleep Safety in Infants: Preliminary results of the pilot study

Öykü Özbörü Aşkan1, Gonca Keskindemirci2, Ayse Kilic3, Gülbin Gökçay4
1Istanbul University, Institute Of Child Health, Doctor Of Philosophy (PhD) Program
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department Of Pediatrics Division of Social Pediatrics and Istanbul University, Institute Of Child Health, Doctor Of Philosophy (PhD) Program
3Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department Of Pediatrics Division of General Pediatrics And Social Pediatrics
4Istanbul University, Institute Of Child Health, Department Of Social Pediatrics And Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department Of Pediatrics Division of Social Pediatrics

INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the safe sleeping habits of the children, knowledge level of parents, about safe sleep and related risk factors.
METHODS: The study carried out in Istanbul University Istanbul Medical Faculty Hospital, Well Child Clinic and General Pediatric Clinic, between September and November 2016. The population of the study consisted the children between 6-59 months age and their parents, The survey questions about sleeping habits were asked to the parents face to face interview. The weight and height of parents were measured and body mass indexes were also calculated.
RESULTS: The mean age of the children was 30.0 ± 18.1 months. The ratio of breastfeeding for the first 6 months was 67.4% (n = 139). At the end of the evaluations room sharing ratio was 88.3% (n=182) and back to sleep position was 27.6% (n = 57). The ratio of smoking among the bed sharing parents was 60.7%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study revealed the need to provide detailed information about safe sleep habits when giving breastfeeding counseling after birth.

Keywords: SIDS, safe sleep, sleep environment


Bebeklerde Uyku Güvenliğinin Değerlendirilmesi: Bir pilot çalışmanın ön sonuçları

Öykü Özbörü Aşkan1, Gonca Keskindemirci2, Ayse Kilic3, Gülbin Gökçay4
1İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Doktora Programı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Doktora Programı
3İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakultesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Bilim Dalı Ve Sosyal Pediatri Bilim Dalı
4İstanbul Üniveristesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakultesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, polikliniğimize başvuran çocukların uyku alışkanlıklarını ve ailelerin güvenli uyku ve risk oluşturacak faktörleri hakkındaki bilgi düzeyini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız, Ağustos 2016-Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk İzlem Polikliniği ve Genel Pediatri Polikliniği’ne rutin izlem veya genel muayene için başvuran yaşları 6-59 ay olan çocuklar ve ebeveynleri ile gerçekleştirildi. Ailelere uyku alışkanlıklarını değerlendiren anket hazırlanarak yüz yüze ortamda soruldu. Anne ve baba boy, kiloları ölçüldü, vücut kitle indeksleri hesaplandı.
BULGULAR: Çocukların yaş ortalaması 30,0 ± 18,1 ay idi. ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenme oranı %67,4 (n=139) idi. Değerlendirme sonunda oda paylaşımı %88,3 (n=182), sırt üstü yatış pozisyonu oranı ise %27,6 (n=57) bulundu. Aynı yatağı paylaşan ebeveynlerde sigara içme oranının ise %60.7 olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız doğum sonrasında emzirme danışmanlığı verilirken güvenli uyku alışkanlığı konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: ABÖS, günenli uyku, uyku çevresi


Öykü Özbörü Aşkan, Gonca Keskindemirci, Ayse Kilic, Gülbin Gökçay. Evaluation of Sleep Safety in Infants: Preliminary results of the pilot study. J Child. 2018; 18(3): 135-139

Corresponding Author: Öykü Özbörü Aşkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale