ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Hzl Arama
Kronik Nrolojik Hastalk Tanl ocuklarn Ebeveynlerinde Grlen Depresyon ve Anksiyete [J Child]
J Child. 2019; 19(2): 89-95 | DOI: 10.5222/j.child.2019.87094

Kronik Nrolojik Hastalk Tanl ocuklarn Ebeveynlerinde Grlen Depresyon ve Anksiyete

Ayen Yenici1, Nur Aydnl2, Mine alkan2
1TC stanbul ili Meslek Yksekokulu, ocuk Geliimi Program, stanbul, Turkiye
2stanbul niversitesi, stanbul Tp Fakltesi, ocuk Sal ve Hastalklar Anabilim Dal, ocuk Nrolojisi Bilim Dal, stanbul, Turkiye

GR ve AMA: Kronik hastalk tanm geriye dn olmayan, kalc yetersizlie neden olabilen patolojik deiiklikler ile oluan ve hastann rehabilitasyonu iin zel eitim, uzun sre bakm, gzetim ve denetim gerektirebilecek durum olarak yaplmaktadr. Hasta olan ailenin en deerli varl ocuk ise bu durum tm aile iin gerek travma kayna olmaktadr. Dolaysyla bu almann amac; hasta ocuklarn ebeveynlerinde depresyon ve anksiyete orannn iinde bulunulan duruma bal olarak yksek olduunu gstermek ve psikolojik destek ihtiyacnn gerekliliine dikkat ekmektir.
YNTEM ve GERELER: Bu aratrma stanbul niversitesi Tp Fakltesi ocuk Sal ve Hastalklar Anabilim Dal ocuk Nrolojisi bilim dalna bavuran hasta ocuklarn anne, baba ve yaknlar ile stanbul ili ili ilesi merkez ASMye bavuran salkl ocuk/ocuklara sahip olan ebeveynlerden katlmay kabul edenler ile yaplmtr. Beck Depresyon lei (BD), Beck Anksiyete lei (BA) ve aratrmac tarafndan hazrlanan aile grme formu kullanlmtr. Katlm kabul eden bireylerden onam alnarak yz yze grme teknii uyguland. Katlmclarn cevaplar; katlmc ya da aratrmac tarafndan forma kaydedilerek, BD ve BA kapsamndaki sorularn seeneklerinden kendileri iin uygun olanlar iaretlemeleri istenmitir.
BULGULAR: Aratrmaya katlanlardan ocukta kronik nrolojik hastalk olan vaka grubu (n=60) ile ocukta kronik nrolojik hastalk olmayan ebeveynlerin oluturduu kontrol grubu (n=60) depresyon ve anksiyete dzeyleri asndan karlatrldnda anlaml bir farkllk olmad grlmtr (t= 1,273 p>0.05).
TARTIMA ve SONU: Hem anksiyete hem depresyon dzeylerinin arasnda anlaml bir farkllk olmamas, ancak her iki grupta da hem anksiyete hem depresyonun yksek oranda varl, daha ileri dzeyde yaplabilecek aratrmalara gerek duyulduunu gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, anksiyete, kronik nrolojik hastalk, aile

Depression and Anxiety Observed In Parents of Children Diagnosed with Chronic Neurological Diseases

Ayen Yenici1, Nur Aydnl2, Mine alkan2
1TC stanbul ili Vacational School, Child Development Program, Istanbul, Turkey
2Division of Pediatric Neurology, Department of Pediatrics, Istanbul University, stanbul Faculty of Medicine, stanbul, Turkey

INTRODUCTION: The definition of chronic disease is defined as durum a condition (situation) which is caused by irreversible pathological changes that may cause permanent disability and may require special education, long-term care, supervision and control for the rehabilitation of the patient. If the patient is the child who is the most valuable asset for the entire family, this situation is a source of real trauma. Hence; this study aimed to show the parents of children with chronic neurological disease have higher depression and anxiety depending on the circumstances and the need for psychological support and to draw attention to the necessity.
METHODS: This study was conducted with the parents and relatives of the sick chil/children who applied to the Department of Pediatric Neurology of Istanbul Medical Faculty and the parents and relatives of healthy child/children who applied to the central family health center ili in Istanbul. Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI) and family interview form prepared by the researcher were used in this study. Informed consent was obtained from the participants and face to face interview technique was applied. The answers of the participants; were recorded by the participant or researcher on the form and asked to mark the options of the questions within the scope of BDI and BAI.
RESULTS: In this research it is observed that there is no significant difference between the case group(parents of children with chronic neurological disease n=60) and the control group (parents of children without chronic neurological disease n= 60). (t = 1.273 p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: While there is no significant differencebetweenanxiety and depression levels of the case and control groups, still anxiety and depression levels have high rate of presence. Therefore it can be necessary to make some further researches.

Keywords: Depression, anxiety, chronic neurological disease, family.

Ayen Yenici, Nur Aydnl, Mine alkan. Depression and Anxiety Observed In Parents of Children Diagnosed with Chronic Neurological Diseases. J Child. 2019; 19(2): 89-95

Sorumlu Yazar: Ayen Yenici, Trkiye
LookUs & Online Makale