ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
An Uncommon Method of Evaluating Nutritional Status: BIA [J Child]
J Child. 2017; 17(2): 61-66 | DOI: 10.5222/j.child.2017.061  

An Uncommon Method of Evaluating Nutritional Status: BIA

Mustafa Özçetin, Fidan Khalilova, Ayşe Kılıç
Istanbul Universty, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics

An accurate estimate of body composition is important in nutrition assessment and monitoring. Knowing the normal growth rate of children helps early diagnosis of diseases and reduces unnecessary examinations. Different and effective methods for evaluating body compositions have been developed in recent years. Effective measurement of body composition is crucial in taking important health-related decisions in different branches of the clinical sciences. BIA has become a frequently used method in assessing the body composition of patients in clinics as a result of being safe, an indirect method, partly low cost, and an effective evaluation method.

Keywords: nutritional status, bioelectric impedans analysis, body composition.


Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Sıra Dışı Bir Yöntem: BİA

Mustafa Özçetin, Fidan Khalilova, Ayşe Kılıç
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Vücut kompozisyonunun doğru bir tahmini beslenme değerlendirilmesinde ve izleminde önemlidir. Çocukların normal büyüme temposunun bilinmesi, hastalıkların erken tanısında yardımcı olur ve gereksiz tetkikleri azaltır. Vücut kompozisyonlarının değerlendirmesinde farklı ve etkin yöntemler son yıllarda geliştirilmiştir. Vücut kompozisyonunun etkin bir şekilde ölçümü klinik bilimlerinin farklı dallarında sağlıkla ilgili önemli kararların alınmasında hayati rol oynamaktadır. BIA güvenli olması, indirekt bir yöntem olması, kısmen düşük maliyeti içermesi, etkili bir değerlendirme yöntemi olması gibi nedenler sonucunda kliniklerde, hastaların vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesinde sık kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: beslenme durumu, biolektriksel impedans analizi, vücut kompozisyonu.


Mustafa Özçetin, Fidan Khalilova, Ayşe Kılıç. An Uncommon Method of Evaluating Nutritional Status: BIA. J Child. 2017; 17(2): 61-66

Corresponding Author: Mustafa Özçetin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale