ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
A Rare Neoplastic Disease of Childhood: Multifocal Epithelioid Hemangioendothelioma [J Child]
J Child. 2019; 19(1): 48-50 | DOI: 10.5222/j.child.2019.93275  

A Rare Neoplastic Disease of Childhood: Multifocal Epithelioid Hemangioendothelioma

Özge Bayrak Demirel1, Serap Karaman2, Ayse Ozkan Karagenc2, Deniz Tugcu2, İbrahim Adaletli4, Rejin Kebudi3, Aysegul Unuvar2, Zeynep Karakas2
1Istanbul University, Pedaitrics Institute, Department of Pediatrics
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Pediatric Hematology Division
3Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Pediatric Hematology Division
4Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Radiology

We, herein, introduced a 17-year-old girl in whom the diagnosis of epithelioid hemangioendothelioma was established incidentally. Further detailed examination showed multiple metastatic lesions in the brain and both lungs. The patient was asymptomatic and followed up without treatment for a year. At the first-year control visit, the radiologic examination indicated a stable epithelioid hemangioendothelioma with no new metastatic lesion. The management of epithelioid hemangioendothelioma consists of surgical treatment, drug administration such as bevacizumab or follow-up without treatment. In our case, regardless of the extent of metastatic lesions, follow-up without treatment was preferred because of the asymptomatic clinical status of the patient.

Keywords: metastasis, multifocal epithelioid hemangioendothelioma, vascular tumor


Çocukluk Çağının Ender Bir Neoplastik Hastalığı: Multifokal Epiteloid Hemanjioendotelyoma Vakası

Özge Bayrak Demirel1, Serap Karaman2, Ayse Ozkan Karagenc2, Deniz Tugcu2, İbrahim Adaletli4, Rejin Kebudi3, Aysegul Unuvar2, Zeynep Karakas2
1İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

17 yaşında kız hasta, karaciğerde dört farklı segmentte insidental olarak saptanmış epiteloid hemanjioendotelyoma tanısıyla tarafımıza refere edildi. Karaciğer trucut biyopsi materyalinin tekrar incelenmesi sonucunda epiteloid hemanjioendotelyoma ile uyumlu olduğu görüldü. Yapılan tetkiklerinde akciğer ve beyinde multipl metastatik odaklar saptanan hasta asemptomatik olduğundan tedavisiz izlemine karar verildi. Bir yıllık izlem süresi boyunca herhangi bir semptomu olmayan hastamızın bir yıl sonundaki kontrol görüntülemelerinde kitlelerin boyutlarının artmadığı ve yeni bir metastaz olmadığı görüldü. Multipl metastazı olan epiteloid hemanjioendotelyoma vakaları için bevacizumab terapisi veya cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Hastamızın seyri, kitle boyutlarına ve metastaz yaygınlığına bakılmaksızın, asemptomatik epiteloid hemanjioendotelyoma hastalarının tedavisiz izlemi için cesaret verici olmuştur.

Anahtar Kelimeler: metastaz, multifokal epiteloid hemanjioendotelyoma, vasküler tümör


Özge Bayrak Demirel, Serap Karaman, Ayse Ozkan Karagenc, Deniz Tugcu, İbrahim Adaletli, Rejin Kebudi, Aysegul Unuvar, Zeynep Karakas. A Rare Neoplastic Disease of Childhood: Multifocal Epithelioid Hemangioendothelioma. J Child. 2019; 19(1): 48-50

Corresponding Author: Özge Bayrak Demirel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale