ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Prevelance of vitamin D and B12 deficiency in adolescence [J Child]
J Child. 2017; 17(1): 24-29 | DOI: 10.5222/j.child.2017.024  

Prevelance of vitamin D and B12 deficiency in adolescence

Aylin Yetim1, Ceyhun Tıkız2, Firdevs Baş1
1Division of Adolescent Medicine, Department of Pediatrics, Istanbul School of Medicine, Istanbul University, Istanbul
2Department of Pediatrics, Istanbul School of Medicine, Istanbul University, Istanbul

INTRODUCTION: Current guidelines recommend vitamin D supplementation during the adolescence period. Studies showed that the deficiencies of vitamins D and B12 are common in children in developing countries. On the other hand it is important to have optimum levels of vitamin D and B12 during the puberty. This study aims to evaluate the vitamin D and vitamin B12 levels of adolescents admitted to the outpatient department.
METHODS: The study was carried out in the Istanbul Medical Faculty, Department of Adolescent Health outpatient clinic between January to December 2014. The records of the children aged 10-20 years were analyzed retrospectively. From the total of 372 files, 187 were evaluated for vitamin 25 OH D and 219 were evaluated for vitamin B12.
RESULTS: Of 187 adolescents 7 % had 25-OH vitamin D level ≤5 ng / ml, 56% <20 ng / ml, and 36% between 20-30 ng / ml. It was lower than optimal level for the 92,5% of adolescents. There were not any singnificant difference between genders or months in a year (p>0,05). Of 219 adolescents 2.7% had vitamin B12 levels ≤150 mg / dL, 10.5% ≤200 mg / dL and 35% ≤300 mg / dL. There were an optimal level of vitamin B12 (>300 mg / dL) for only 65% of adolescents.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Vitamin D and vitamin B12 deficiencies were significantly high among adolescents attending to the outpatient department with various medical reasons. Adolescents should be considered risky in terms of lack of vitamin D and vitamin B12 levels, especially in metropolitan cities.

Keywords: Adolescent, vitamin D, vitamin B12, vitamin deficiencies


Ergenlik döneminde D ve B12 vitamin eksikliklerinin sıklığı

Aylin Yetim1, Ceyhun Tıkız2, Firdevs Baş1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ergen Sağlığı Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamininin kas-iskelet sistemi, immun sistem ve daha birçok mekanizma ile; B12 vitamininin ise özellikle nörokognitif fonksiyonlar olmak üzere yine çeşitli mekanizmalarla insan sağlığı üzerine önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Bu yüzden hızlı gelişim ve değişim dönemi olan ergenlikte bu vitamin düzeylerinin istenilen sınırlar içerisinde olması önemlidir. Bu çalışmamızda amacımız ergenlerde D ve B12 vitamin düzeylerini değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul Tıp Fakültesi Ergen Sağlığı Bilim Dalı polikliniğine Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında, çeşitli şikayetlerle ya da kontrol amaçlı başvuran, 10-20 yaş arası ergenlerin dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bu tarih aralığında başvuru yapan toplam 372 ergen dosyasından 25 OH D vitamin düzeyi açısından 187, B12 vitamin düzeyi açısından 219 dosya değerlendirildi.
BULGULAR: Ergenlerin %7’sinde 25 OH D vitamin düzeyi ≤5 ng/ml, %56’sında <20 ng/ml, %36’sında ise 20-30 ng/ml arasında idi. Serum 25 OH D vitamini düzeyi ergenlerin %92,5’inde optimal düzeyin altında idi. Cinsiyetlere ve aylara gӧre değerlendirildiğinde D vitamin düzeyleri arasında fark yoktu (p>0.05). Serum B12 vitamin düzeyi ergenlerin %2,7’sinde B12 ≤150 mg/dl, %10,5’inde ≤200 mg/dl ve %35’inde ≤300 mg/dl idi; ancak %65'inde (n=141) optimal düzeyde (≥300 mg/dl) olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ergenlerde D ve B12 vitamin eksiklikleri sıklığı yüksek bulunmuştur. Özellikle büyük şehirlerde ergenler bu vitamin eksiklikleri açısından riskli sayılmalı, D ve B12 vitamin düzeyleri yönünden değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, D vitamini, B12 vitamini, vitamin eksiklikleri


Aylin Yetim, Ceyhun Tıkız, Firdevs Baş. Prevelance of vitamin D and B12 deficiency in adolescence. J Child. 2017; 17(1): 24-29

Corresponding Author: Aylin Yetim, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale