ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Hzl Arama
Fosfat Metabolizmas [J Child]
J Child. 2019; 19(3): 105-115 | DOI: 10.5222/j.child.2019.43650

Fosfat Metabolizmas

Hasan nal
Salk Bilimleri niversitesi, Kanuni Sultan Sleyman Eitim ve Aratrma Hastanesi, ocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Klinii

Serum fosfatn fizyolojik aralkta korunmas birok biyolojik ilem iin kritiktir. Fosfat, kemiklerin, nkleik asitlerin, hcre zarlarnn nemli bir bileenidir ve hcresel enerji metabolizmasnda, proteinlerin fosforilasyonuyla hcre ii sinyalizasyonda ve hemoglobinden oksijen salnmasnda nemli bir rol oynar. Fosfat nemli bir idrar ve kan asidi baz tamponudur.
Serum fosfor seviyesi, barsak emilimi, hcre ii ve kemik depo havuzlarnn deiimi ve renal tbler yeniden emilim arasndaki karmak bir etkileimle salanr. Bbrek, bbrek tbler yeniden emilim ile fosfor homeostaznn dzenlenmesinde nemli bir rol oynar. Tip IIa ve tip IIc Na tayclar, proksimal tbler hcrelerin fra snr membrannda ifade edilen nemli renal Na baml inorganik fosfat tayclardr. Her ikisi de diyet ile inorganik fosfat alm, D vitamini, fibroblast byme faktr 23 (FGF23) ve paratiroid hormonu (PTH) tarafndan dzenlenir.

Anahtar Kelimeler: Hipofosfatemi, hiperfosfatemi, FGF23, Klotho

Phosphate Metabolism

Hasan nal
Health Sciences University, Kanuni Sultan Suleyman Research and Training Hospital, Department of Pediatric Endocrinology and Metabolism

Maintenance of serum phosphate in the physiological range is critical for many biological processes. Phosphate is an essential component of bones, nucleic acids, and cell membranes, and it plays a crucial role in cellular energy metabolism, intracellular signaling by phosphorylation of proteins, and release of oxygen from hemoglobin. Phosphate is an important urinary and blood acid base buffer.
The serum phosphorus level is maintained through a complex interplay between intestinal absorption, exchange intracellular and bone storage pools, and renal tubular reabsorption. The kidney plays a major role in regulation of phosphorus homeostasis by renal tubular reabsorption. Type IIa and type IIc Na transporters are important renal Na dependent inorganic phosphate transporters, which are expressed in the brush border membrane of proximal tubular cells. Both are regulated by dietary inorganic phosphate intake, vitamin D, fibroblast growth factor 23 (FGF23) and parathyroid hormone.

Keywords: Hypophosphatemia, Hyperphosphatemia, FGF23, Klotho

Hasan nal. Phosphate Metabolism. J Child. 2019; 19(3): 105-115

Sorumlu Yazar: Hasan nal, Trkiye
LookUs & Online Makale