ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Hzl Arama
The Journal of the Child Sal Gelitiren Hastanede Preterm Yenidoan Sal: Doum Sonras Eitimin ocuk Bakmna Etkisi [J Child]
J Child. 2019; 19(3): 148-157 | DOI: 10.5222/j.child.2019.20082

Sal Gelitiren Hastanede Preterm Yenidoan Sal: Doum Sonras Eitimin ocuk Bakmna Etkisi

Zeynep etin amkran1, Serpil Uur Baysal2
1stanbul niversitesi ocuk Sal Enstits, Aile Sal Anabilim Dal, stanbul
2Dokuz Eyll niversitesi Tp Fakltesi, ocuk Sal ve Hastalklar Anabilim Dal, Sosyal Pediatri Bilim Dal, zmir

GR ve AMA: Ge preterm yenidoanlarn gei dneminde evde yeterli bakmlarnn salanmasnda anne-baba eitiminin ve izlemin nemi ortaya konmutur. Bu aratrma, ge pretermlerin evde srdrlebilir optimum bakmlarn salayabilmek iin annelerine doum sonras gereken eitimi vermek; bylece evde bakm ile ilgili olas sorunlarn oluumunu engellemek, ilk ay boyunca, bebeklerin genel salk durumlarn izleyerek, daha sk grlebilecek hastaneye yat en aza indirmek amacyla yapld.
YNTEM ve GERELER: Tanmlayc nitelikte ve deney-kontrol dzeninde gerekletirilen bu prospektif aratrma, anket kullanlarak kesitsel yntemle yrtld. stanbul'da bir Eitim ve Aratrma Hastanesinde, Yerel Etik Kurul izni alnarak 34-36 gestasyon haftasnda tekil doan ge preterm toplam 70 yenidoan aratrma kapsamna alnd. Deney grubuna alnan yenidoanlarn annelerine hastanede bulunduklar sre boyunca, yenidoan konusunda deneyimli hemire (aratrmac) tarafndan bebek bakm konusunda iki ziyaret yapld. Verilen eitim, temel yenidoan bakmn ve hastalk belirtilerini kapsad. Her iki gruptaki bebeklerin birinci ve nc ayda izlemleri yapld.
BULGULAR: Doumdan hemen sonra hastanede yat nedenleri, deney grubunun %66,7sinde solunum sknts, %33,3nde hiperbilirubinemi olarak belirlendi. Kontrol grubunun %77,8i solunum sknts, %5,6s prematrelik, %11,1i hiperbilirubinemi, %5,6s enfeksiyon nedeniyle hastanede yatmt. Deney grubunda birinci ve nc aylarda bez dermatiti ve birinci ayda gzde sar aknt/ apaklanma daha az (p<0,05) grlrken acile bavurma oran da daha dk bulundu (p=0,001). Gruplar arasnda birinci ve nc ayda sadece anne st ile beslenme asndan anlaml bir fark yoktu (p>0,05); ancak, deney grubunda forml st ile beslenilen n says daha azd (p<0,05). Deney grubundaki annelerde bebeklerine ynelik beslenme, kilo alma ve bakm konusunda endie durumu birinci ayda anlaml olarak daha az bulundu (p<0,05).
TARTIMA ve SONU: Hastalk ve tekrar hastaneye yat oranlarnn azaltlabilmesi iin annelere ve evde bakm veren dier bireylere etkili ve yeterli eitim verilmesi, gei dnemindeki prematre salnn gelitirilmesi iin gerekmektedir. Bu yaklam, ge preterm yenidoanlarn evde yeterli bakmlarnn salanmasn, tek bana anne st ile beslenmelerini, forml st kullanmnn en aza indirilmesini, annelerin bebeklerinin bakm konusunda kayglarnn azaltlmasn kolaylatracaktr.

Anahtar Kelimeler: Doum sonras eitim, ge preterm, hastaneye tekrar yat, preterm bakm, sal gelitiren hastane, tart alm

Health of Preterm Newborns at the Health Promoting Hospital: The Effect of Postpartum Education on Child Care.

Zeynep etin amkran1, Serpil Uur Baysal2
1stanbul University Institute of Child Health, Department of Family Medicine, stanbul
2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Social Pediatrics, zmir

INTRODUCTION: The recent studies reveal that postpartum education has a great importance for the optimum home care of premature infants. The aim of this research was ensure the optimum health care and sustainability of home care of late preterms during transition by delivering health education to mothers; hence, to prevent health problems which may rise to, associated with inappropriate home care; to minimize the rehospitalization by increasing awareness of the signs and symptoms of possible diseases.
METHODS: This research which is a descriptive study carried out case-control scheme was performed in a cross-sectional method by using survey to collect data. The samples of this study are 70 singleton late preterm infants who were born at 34 to 36 weeks of gestational age at a Training and Research Hospital in stanbul. The mothers of the study group were given health education about home care of the baby by a newborn nurse(researcher) for two times. The education included basic newborn care and the symptoms of the diseases. Both groups were followed up at the first and third months.
RESULTS: Diaper dermatitis and eye discharge were significantly less in the case group in the first and third months (p<0,05); whileas the rate of admission in control group was higher than those in the study group (p=0,001). Exclusively breast feeding ratios were not different between the groups. In the study group, the amount of formula feeding was less than those of controls during the follow up(p<0,05). Mothers concern about feeding their babies was less in study group in the first month (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Education delivered to mothers and care givers is necessary for health promotion of late preterms during transition to dicrease morbidity and rehospitalization rate. This approach provides the optimum home care, exclusive breastfeeding; and minimizes formula feeding; decreases mothers concern related to their babys health.

Keywords: Late preterm, baby care, rehospitalization, weight gain, postpartum education, health promotion hospitals

Zeynep etin amkran, Serpil Uur Baysal. Health of Preterm Newborns at the Health Promoting Hospital: The Effect of Postpartum Education on Child Care.. J Child. 2019; 19(3): 148-157

Sorumlu Yazar: Serpil Uur Baysal, Trkiye
LookUs & Online Makale