ISSN:1302-9940
Anasayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | Yazarlara Bilgi | Dergi Arşivi| İletişim | English
J Child: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Akut glomerulonefritler
Acute glomerulonephritis
Meryem Benzer, Sebahat Tülpar
doi: 10.5222/j.child.2016.001   2016; 16 - 1 | Sayfalar 1 - 10

2.
Meningokok Aşıları
Meningococcal Vaccines
Ayper Somer, Manolya Acar
doi: 10.5222/j.child.2017.093   2017; 17 - 3 | Sayfalar 93 - 98

OLGU SUNUMU
3.
Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit (PFAPA) Sendromu: Dört Olgunun Sunumu
Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis and Cervical Adenitis Syndrome: Report of Four Cases
Emine Yurdakul Ertürk, Abdullah Dağlı, Abdullah Erdil
doi: 10.5222/j.child.2017.131   2017; 17 - 3 | Sayfalar 131 - 135

ARAŞTIRMA
4.
Ergenlik döneminde D ve B12 vitamin eksikliklerinin sıklığı
Prevelance of vitamin D and B12 deficiency in adolescence
Aylin Yetim, Ceyhun Tıkız, Firdevs Baş
doi: 10.5222/j.child.2017.024   2017; 17 - 1 | Sayfalar 24 - 29

DERLEME
5.
Çocuklarda Trombositopeniye Yaklaşım
Approach to Thrombocytophenia in Children
Selime Aydoğdu, Serap Karaman, Zeynep Karakaş
doi: 10.5222/j.child.2016.067   2016; 16 - 2 | Sayfalar 67 - 73

6.
Aşı Kabulünü Etkileyen Faktörler
The Factors Affecting Vaccination Acceptance
Neslihan Argüt, Aylin Yetim, Emine Gülbin Gökçay
doi: 10.5222/j.child.2016.016   2016; 16 - 1 | Sayfalar 16 - 24

7.
Çocuklarda astım atak tedavisi
Management of asthma exacerbation in children
Deniz Özçeker, Zeynep Tamay
doi: 10.5222/j.child.2016.043   2016; 16 - 2 | Sayfalar 43 - 52

8.
Çocuklarda HIV Enfeksiyonu
HIV infection in children
Murat Sütçü, Ayper Somer
doi: 10.5222/j.child.2016.053   2016; 16 - 2 | Sayfalar 53 - 59

9.
Çocuklarda Ürtiker ve Anjioödeme Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Approach to Urticaria and Angioedema in Children
Deniz Özçeker
doi: 10.5222/j.child.2018.53315   2018; 18 - 1 | Sayfalar 1 - 9

10.
Anafilkasiye Yaklaşım
Approach To Anaphylaxis
Sevgi Sipahi, Zeynep Ülker Tamay
doi: 10.5222/j.child.2016.086   2016; 16 - 2 | Sayfalar 86 - 91

11.
Kortikosteroidler ile İlişkili Allerjik Reaksiyonlar
Corticosteroid Related Allergic Reactions
Pınar Gökmirza Özdemir, Mehtap Yazıcıoğlu
doi: 10.5222/j.child.2017.004   2017; 17 - 1 | Sayfalar 4 - 11

OLGU SUNUMU
12.
Opsoklonus-Myoklonus Sendromu Olgu Sunumu
Case Report: Opsoclonus-Myoclonus Syndrome
Mehmet Yıldız, Edibe Pembegül Yıldız, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen
doi: 10.5222/j.child.2016.029   2016; 16 - 1 | Sayfalar 29 - 31

DERLEME
13.
Çocukluk Çağı Absans Epilepsi
Childhood Absence Epilepsy
Edibe Pembegul Yıldız, Gonca Bektaş, Mine Çalışkan
doi: 10.5222/j.child.2018.09327   2018; 18 - 1 | Sayfalar 10 - 12

14.
Pediatrik akut solunum sıkıntısı sendromu
Pediatric acute respiratory distress syndrome
Gürkan Atay, Kemal Nişli
doi: 10.5222/j.child.2017.099   2017; 17 - 3 | Sayfalar 99 - 102

15.
Ergenlik ve sosyal çalışma
Adolescence and social work
Kemal Güdek, Aylin Yetim, Firdevs Baş, Ayşe Kılıç
doi: 10.5222/j.child.2016.092   2016; 16 - 2 | Sayfalar 92 - 97

16.
Fiziksel çevre kirliliğinin çocuk sağlığına etkileri
Effects of physical environmental pollution on child health
Zuhal Gündoğdu, Gonca Keskindemirci, Melike Tuğrul Aksakal, Öykü Özbörü Aşkan, Gülbin Gökçay
doi: 10.5222/j.child.2016.060   2016; 16 - 2 | Sayfalar 60 - 66

17.
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Sıra Dışı Bir Yöntem: BİA
An Uncommon Method of Evaluating Nutritional Status: BIA
Mustafa Özçetin, Fidan Khalilova, Ayşe Kılıç
doi: 10.5222/j.child.2017.061   2017; 17 - 2 | Sayfalar 61 - 66

18.
Eski soruna yeni bakış: Infantil Kolik
New looking to the old problem: Infantile Colic
Nalan Karabayır, Gülbin Gökçay
doi: 10.5222/j.child.2017.053   2017; 17 - 2 | Sayfalar 53 - 60

19.
Cistus incanus bitki özünün anti-enfektif özellikleri
Anti-infective properties of Cistus incanus, a plant extract
Ayper Somer, Murat Sütçü
doi: 10.5222/j.child.2017.001   2017; 17 - 1 | Sayfalar 1 - 3

20.
Anafilakside Adrenalin Kullanımı: Ne Kadar Biliniyor?
How much we know?: Use Of Adrenaline İn Anaphylaxis
Sevgi Sipahi, Zeynep Ülker Tamay
doi: 10.5222/j.child.2017.139   2017; 17 - 4 | Sayfalar 139 - 145

LookUs & OnlineMakale