ISSN:1302-9940
Anasayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | Yazarlara Bilgi | Dergi Arşivi| İletişim | English
J Child: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Akut glomerulonefritler
Acute glomerulonephritis
Meryem Benzer, Sebahat Tülpar
doi: 10.5222/j.child.2016.001   2016; 16 - 1 | Sayfalar 1 - 10

ARAŞTIRMA
2.
Ergenlik döneminde D ve B12 vitamin eksikliklerinin sıklığı
Prevelance of vitamin D and B12 deficiency in adolescence
Aylin Yetim, Ceyhun Tıkız, Firdevs Baş
doi: 10.5222/j.child.2017.024   2017; 17 - 1 | Sayfalar 24 - 29

DERLEME
3.
Meningokok Aşıları
Meningococcal Vaccines
Ayper Somer, Manolya Acar
doi: 10.5222/j.child.2017.093   2017; 17 - 3 | Sayfalar 93 - 98

4.
Aşı Kabulünü Etkileyen Faktörler
The Factors Affecting Vaccination Acceptance
Neslihan Argüt, Aylin Yetim, Emine Gülbin Gökçay
doi: 10.5222/j.child.2016.016   2016; 16 - 1 | Sayfalar 16 - 24

OLGU SUNUMU
5.
Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit (PFAPA) Sendromu: Dört Olgunun Sunumu
Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis and Cervical Adenitis Syndrome: Report of Four Cases
Emine Yurdakul Ertürk, Abdullah Dağlı, Abdullah Erdil
doi: 10.5222/j.child.2017.131   2017; 17 - 3 | Sayfalar 131 - 135

DERLEME
6.
Çocuklarda astım atak tedavisi
Management of asthma exacerbation in children
Deniz Özçeker, Zeynep Tamay
doi: 10.5222/j.child.2016.043   2016; 16 - 2 | Sayfalar 43 - 52

7.
Kortikosteroidler ile İlişkili Allerjik Reaksiyonlar
Corticosteroid Related Allergic Reactions
Pınar Gökmirza Özdemir, Mehtap Yazıcıoğlu
doi: 10.5222/j.child.2017.004   2017; 17 - 1 | Sayfalar 4 - 11

8.
Ergenlik ve sosyal çalışma
Adolescence and social work
Kemal Güdek, Aylin Yetim, Firdevs Baş, Ayşe Kılıç
doi: 10.5222/j.child.2016.092   2016; 16 - 2 | Sayfalar 92 - 97

OLGU SUNUMU
9.
Opsoklonus-Myoklonus Sendromu Olgu Sunumu
Case Report: Opsoclonus-Myoclonus Syndrome
Mehmet Yıldız, Edibe Pembegül Yıldız, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen
doi: 10.5222/j.child.2016.029   2016; 16 - 1 | Sayfalar 29 - 31

DERLEME
10.
Pediatrik akut solunum sıkıntısı sendromu
Pediatric acute respiratory distress syndrome
Gürkan Atay, Kemal Nişli
doi: 10.5222/j.child.2017.099   2017; 17 - 3 | Sayfalar 99 - 102

11.
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Sıra Dışı Bir Yöntem: BİA
An Uncommon Method of Evaluating Nutritional Status: BIA
Mustafa Özçetin, Fidan Khalilova, Ayşe Kılıç
doi: 10.5222/j.child.2017.061   2017; 17 - 2 | Sayfalar 61 - 66

12.
Çocuklarda Trombositopeniye Yaklaşım
Approach to Thrombocytophenia in Children
Selime Aydoğdu, Serap Karaman, Zeynep Karakaş
doi: 10.5222/j.child.2016.067   2016; 16 - 2 | Sayfalar 67 - 73

13.
Cistus incanus bitki özünün anti-enfektif özellikleri
Anti-infective properties of Cistus incanus, a plant extract
Ayper Somer, Murat Sütçü
doi: 10.5222/j.child.2017.001   2017; 17 - 1 | Sayfalar 1 - 3

14.
Fiziksel çevre kirliliğinin çocuk sağlığına etkileri
Effects of physical environmental pollution on child health
Zuhal Gündoğdu, Gonca Keskindemirci, Melike Tuğrul Aksakal, Öykü Özbörü Aşkan, Gülbin Gökçay
doi: 10.5222/j.child.2016.060   2016; 16 - 2 | Sayfalar 60 - 66

15.
Çocuklarda HIV Enfeksiyonu
HIV infection in children
Murat Sütçü, Ayper Somer
doi: 10.5222/j.child.2016.053   2016; 16 - 2 | Sayfalar 53 - 59

16.
Eski soruna yeni bakış: Infantil Kolik
New looking to the old problem: Infantile Colic
Nalan Karabayır, Gülbin Gökçay
doi: 10.5222/j.child.2017.053   2017; 17 - 2 | Sayfalar 53 - 60

ARAŞTIRMA
17.
Nazofarengeal sürüntü örneklerinde PCR ile İnfluenza virüsü saptanan olguların hastane yatışı ve komplikasyon gelişimi açısından değerlendirilmesi
Evaluation of patients with PCR positive Influenza virus on nasopharyngeal specimens for complications and hospitalization
Murat Sütçü, Manolya Acar, Hacer Aktürk, Selda Hançerli Törün, Metin Uysalol, Sevim Meşe, Nuran Salman, Ayper Somer
doi: 10.5222/j.child.2017.018   2017; 17 - 1 | Sayfalar 18 - 23

OLGU SUNUMU
18.
Akut Lenfoblastik Löseminin Nadir İlk Başvuru Bulgusu: Bilateral Nefromegali
Acute Lymphoblastic Leukemia: an Unusual Cause of Bilateral Nephromegaly At Presentation
Enes Çelik, Nurdan Yıldız, Serçin Güven, Emel Şenay, İbrahim Gökçe, Ahmet Koç, Harika Alpay
doi: 10.5222/j.child.2017.036   2017; 17 - 1 | Sayfalar 36 - 38

19.
Aggregatibakter Aphrophilus ve Streptokokkus Intermedius'un Etken Olduğu Beyin Apsesi: Bir Olgu Sunumu
Brain Abscess Due To Aggregatibacter Aphrophilus and Streptococcus Intermedius: A Case Report
Sevliya Öcal Demir, Eda Kepenekli Kadayifci, Gülşen Akkoç, Nurhayat Yakut, Adnan Dağçınar, Yener Şahin, Ahmet Soysal
doi: 10.5222/j.child.2017.039   2017; 17 - 1 | Sayfalar 39 - 42

ARAŞTIRMA
20.
Primer immun yetersizliklerin tanısında farkındalığı arttıracak klinik özelliklerin değerlendirilmesi
Çiğdem Aydoğmuş, Erkut Öztürk, Funda Çipe, Arzu Babayiğit Hocaoğlu, Rengin Şiraneci
doi: 10.5222/j.child.2017.067   2017; 17 - 2 | Sayfalar 67 - 71

LookUs & OnlineMakale