ISSN:1302-9940
Anasayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | Yazarlara Bilgi | Dergi Arşivi| İletişim | English
J Child: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - III

DERLEME
3.
Çocuklarda Ürtiker ve Anjioödeme Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Approach to Urticaria and Angioedema in Children
Deniz Özçeker
doi: 10.5222/j.child.2018.53315  Sayfalar 1 - 9

4.
Çocukluk Çağı Absans Epilepsi
Childhood Absence Epilepsy
Edibe Pembegul Yıldız, Gonca Bektaş, Mine Çalışkan
doi: 10.5222/j.child.2018.09327  Sayfalar 10 - 12

ARAŞTIRMA
5.
Bir Yaş Altındaki Hastalarda Periton Diyalizi Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi
Peritoneal Dialysis In Infants: Single Center Experience
Zeynep Yürük Yıldırım, Cemile Pehlivanoğlu, Alev Yılmaz, Asuman Çoban, Bağdagül Aksu, Sevinç Emre, Ilmay Bilge, Zeynep İnce, Ümmiye Kavas, Gülay Erden, Aydan Şirin
doi: 10.5222/j.child.2018.92485  Sayfalar 13 - 18

6.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Enfeksiyöz Mononükleaz Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Charecteristics of Infectious Mononucleous Diagnosis in The Pediatric Infectious Diseases Department
Osman Vural, Özge Metin Akcan, Derya Arslan, Muhammet Yaşar Kılınç, Murat Sütçü
doi: 10.5222/j.child.2018.16023  Sayfalar 19 - 23

7.
Astımlı çocuklarda lökotrien reseptör antagonisti ile inhale kortikosteroid etkinliğinin karşılaştırılması
The comparison of the effectiveness of leukotriene receptor antagonists and inhaled corticosteroids in children with asthma
Özlem Bostan Gayret, Sedat Öktem, Ayşe Gülnur Tokuç
doi: 10.5222/j.child.2018.30974  Sayfalar 24 - 28

8.
Akut Antrasiklin Kardiyotoksisitesinin Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ve 24 Saatlik Holter Monitorizasyonu ile İncelenmesi
Investigation of Acute anthracycline Cardiotoxicity by using HRV Analysis and 24-hour Holter Monitoring
Fatih Dilek, Aygün Dindar, Ahmet Kaya Bilge, Kemal Nişli, Rukiye Eker Ömeroğlu
doi: 10.5222/j.child.2018.38278  Sayfalar 29 - 38

OLGU SUNUMU
9.
Yedi yaşında lupus nefriti tanılı çocuk olgu
A Case of Seven-Year-Old Boy With Lupus Nephritis
Manolya Kara, Nur Canpolat, Isın Kılıçaslan, Salim Çalışkan, Lale Sever, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5222/j.child.2018.42104  Sayfalar 39 - 42

10.
Assit ve karaciğer yetmezliği ile başvuran atrial septal defektli bir galaktozemi olgusu
A case of galactosemia with atrial septal defect presenting with ascite and liver failure
Mecnun Çetin, Elif Yücel, Kamuran Karaman, Hadi Geylan, Aytül Eren
doi: 10.5222/j.child.2018.53325  Sayfalar 43 - 46

LookUs & OnlineMakale