ISSN:1302-9940
Anasayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | Yazarlara Bilgi | Dergi Arşivi| İletişim | English
J Child: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
İçindekiler
Contents

Sayfalar I - IV

2.
Yazarlara Bilgi
Author Information

Sayfalar V - VI

DERLEME
3.
Besin Proteini İlişkili Enterokolit Sendromu
Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome
Zeynep Hızlı Demirkale, Zeynep Tamay
doi: 10.5222/j.child.2019.08760  Sayfalar 1 - 9

ARAŞTIRMA
4.
Antenatal hidronefroz tanılı infantların bir yıllık takip sonuçları
One-year follow-up results of infants with antenatal hydronephrosis
Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Zekiye Küpçü, Gamze Özgürhan
doi: 10.5222/j.child.2019.26214  Sayfalar 10 - 15

5.
Demir Proflaksisi Alan Çocukların 9. Ve 24. Ayda Demir Eksikliği Durumu
Iron Deficiency Status of Children at 9 and 24 Months Who Received Iron Prophylaxis
Zehra Mutafoğlu, Bahar Kural
doi: 10.5222/j.child.2019.46503  Sayfalar 16 - 20

6.
Akut Lenfoblastik Lösemide İmmunfenotipleme ve Klinik ile İlişkisi
Mesut Garipardıç, Zeynep Karakas, Rumeysa Tuna, Aysegul Unuvar
doi: 10.5222/j.child.2019.80775  Sayfalar 21 - 26

DENEYSEL ÇALIŞMA
7.
İntrauterin Büyüme Gerilikli Ratlarda Böbrekte Yapısal/Fonksiyonel Değişiklikler ve Serum Leptin Seviyesiyle İlişkisi
The Renal Structural and Functional Changes ID in Rats with Intrauterine Growth Retardation and its Correlation to Serum Leptin Level
Sebahat Tülpar, Zübeyde Gündüz, Nurcan Dursun, Figen Öztürk, Nedret Koç
doi: 10.5222/j.child.2019.92259  Sayfalar 27 - 36

OLGU SUNUMU
8.
Orak Hücreli Anemili Hastada Akut Göğüs Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Acute Chest Syndrome in Children with Sickle Cell Disease: Case Report and Review of the Literature
Nergis Akay, Deniz Tugcu, Rumeysa Tuna, Suheyla Ocak, Serap Karaman, Aysegul Unuvar, Sevgi Kalayoglu Besisik, Zeynep Karakas
doi: 10.5222/j.child.2019.59913  Sayfalar 37 - 42

9.
Akut Poststreptokoksik Glomerülonefrite Bağlı Gelişen Hızlı İlerleyici Glomerülonefrit
Rapid Progressive Glomerulonephritis With Acute Poststreptococcal Glomerulonephritis
Ayşe Pınar Göksu Çetinkaya, Özde Nisa Türkkan, Emine Özlem Çam Delebe, Zeynep Yuruk Yildirim, Yasemin Ozluk, Işın Kılıçaslan, Ahmet Nevzat Nayır
doi: 10.5222/j.child.2019.82574  Sayfalar 43 - 47

10.
Çocukluk Çağının Ender Bir Neoplastik Hastalığı: Multifokal Epiteloid Hemanjioendotelyoma Vakası
A Rare Neoplastic Disease of Childhood: Multifocal Epithelioid Hemangioendothelioma
Özge Bayrak Demirel, Serap Karaman, Ayse Ozkan Karagenc, Deniz Tugcu, İbrahim Adaletli, Rejin Kebudi, Aysegul Unuvar, Zeynep Karakas
doi: 10.5222/j.child.2019.93275  Sayfalar 48 - 50

LookUs & OnlineMakale